Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chuyen de hinh hoc 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam
Người gửi: Hồ Sĩ Tiến (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:37' 30-03-2011
Dung lượng: 315.5 KB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề : Phương trình đường thẳng và các bài toán liên quan
Dạng 1 : Lập Phương Trình đường thẳng
Bài 1: Viết phương trình đường trung trực (d) của đoạn thẳng AB với A(4;6), B(2;1)
Bài 2: Cho tam giác ABC với A(1;4), B(3;-1), C(6;2)
a, Viết phương trình các cạnh của tam giác
b, Viết phương trình các đường cao của tam giác
c, Viết phương trình các đường trung tuyến của tam giác
d, Viết phương trình các đường trung trực của tam giác
Bài 3: Viết phương trình các cạnh và các đường trung trực của tam giác ABC biết trung điểm của BC, CA, AB theo thứ tự là M(2;3), N( 4;-1), P(-3;5)
Bài 4: Viết phương trình đường thẳng (d) trong các trường hợp sau :
a, Đi qua điểm M(1;-2) và cắt Ox, Oy lần lượt tại A,B sao cho tam giác OAB vuông cân
b, Đi qua điểm M(4;-2) và cắt Ox, Oy lần lượt tại A,B sao cho M là trung điểm của AB
c, Đi qua điểm M(1;2) và chắn trên các trục toạ độ những đoạn thẳng có độ dài bằng nhau
d, Đi qua điểm M(1;2) và có hệ số góc k=3
e, Đi qua điểm M(-2;1) và tạo với hướng dương trục Ox một góc bằng 300
f, Đi qua điểm M(3;-4) và tạo với trục Ox một góc bằng 450
g, Đi qua điểm M(1;4) và tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 2
Bài 5: Cho tam giác ABC biết A(2;2), B(-1;6), C(-5;3)
a, Viết phương trình các cạnh của tam giác
b, Viết phương trình đường thẳng chứa đường cao AH của tam giác
c, CMR tam giác ABC là tam giác vuông cân
Bài 6: Cho tam giác ABC biết rằng A(1;-1), B(-2;1), C(3;5)
a, Viết phương trình đường thẳng chứa đường trung tuyến BN của tam giác
b, Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với trung tuyến BN
c, Tính diện tích tam giác ABN
Bài 7: Cho tam giác ABC biết các cạnh BC, CA, AB lần lượt có các trung điểm là M(1;2), N(3;4), P(5;1)
a, Viết phương trình các cạnh của tam giác
b, Viết phương trình các đường cao của tam giác
c, Viết phương trình các đường trung tuyến của tam giác
d, Viết phương trình các đường trung trực của tam giác
e, Tìm toạ độ tâm I đường tròn ngoại tiếp tam giác
Bài 8: Cho tam giác ABC biết A(-2;1), B(4;3), C(2;-3)
a, Viết phương trình tham số và phương trình tổng quát của cạnh BC
b, Viết phương trình đường cao AH
Bài 9 :
Bài 10:
Bài 11 :
Bài 12: Cho đường thẳng (d) : 2x +3y +1 = 0 .
 
Gửi ý kiến