Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tài liệu hd soạn đề văn mới tập huấn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Diệp Quang Huy (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:25' 18-03-2011
Dung lượng: 458.0 KB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người
I. Mục đích kiểm tra:
- Kiểm tra : Mức độ chuẩn kiến thức kĩ năng của hs:
1. Hiểu về các biện pháp tu từ
2. Phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ
3. Biết sử dụng biện pháp tu từ trong viết

Các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Bảng mô tả các tiêu chí của đề kiểm tra)
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (Môn ngữ văn)
Thời gian: 90 phút

Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1 . Phong cách ngôn ngữ và các biện pháp tư từ
- So sánh

Nhớ khái niệm phép so sánh
Hiểu được giá trị của so sánh

Viết đoạn văn ngắn (từ 3->5 câu) có sử dụng biện pháp so sánh


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu 2
Số điểm: 0,5
Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Số câu:
Số điểm:
Số câu: 1
Số điểm: 2
Số câu: 3
3 điểm = 30%

2. Nhân hoá


Phân tích được giá trị của biện pháp nhân hoá trong một văn bản
Đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hoá


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Số câu:
Số điểm:
Số câu: 1
Số điểm: 2
Số câu:2
Số điểm: 1
Số câu: 5
3 điểm =30 %

3. Ẩn dụ
Nhận ra biện pháp ẩn dụ trong ví dụ cụ thể

Phân tích được giá trị của biện pháp ẩn dụ trong một văn bảnSố câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm
Số câu
… điểm = …%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
50 %
Số câu
Số điểm
%

Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
Bước 1. Liệt kê tên các chủ đề
(Nội dung, chương…) cần kiểm tra


Mức độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1. Văn họcSố câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm
Số câu
… điểm = …%

2. Tiếng ViệtSố câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm
Số câu
… điểm = …%

3. Tập làm vănSố câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm
Số câu
… điểm = …%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%

Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm

Mức độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1. Văn học
- Thơ và truyện hiện đại


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm
Số câu
… điểm = …%

2. Tiếng Việt
- Các biện pháp tu từ
- Các kiểu câu
- Dấu câu


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm
Số câu
… điểm = …%

3. Tập làm văn
- Ngôi kể
- Yếu tố miêu tả trong đoạn văn tự sự
- Viết đoạn văn nghị luận về một nhân vật văn học


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm
Số câu
… điểm = …%

Tổng số câu
Tổng số điểm
 
Gửi ý kiến