Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phương trình đường thẳng pro

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hành
Ngày gửi: 23h:42' 14-03-2011
Dung lượng: 350.0 KB
Số lượt tải: 178
Số lượt thích: 0 người
I. Phương trình đường thẳng
Bài 1: Lập phương trình TQ và TS của đường thẳng đi qua điểm M và có vtpt biết:
a, b, c,
Bài 2: Lập PTTS và PTTQ của đường thẳng đi qua điểm M và có vtcp biết:
a, b, c,
Bài 3: Lập phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và B trong các trường hợp sau:
a, b, c,
Bài 4: Lập phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB biết:
a, b, c,
d, e, f,
Bài 5: Lập phương trình đường thẳng (d) biết:
a, đi qua điểm M(2;-1) và có hệ số góc k = 2
b, đi qua điểm M(0;4) và có hệ số góc
c, đi qua điểm M(-3;-1) và tạo với hướng dương trục Ox góc 450.
d, đi qua điểm M(3;4) và tạo với hướng dương trục Ox góc 600.
Bài 6: Chuyển (d) về dạng tham số biết (d) có phương trình tổng quát:
a, 2x – 3y = 0; b, x + 2y – 1 = 0 c, 5x – 2y + 3 = 0
d, 2x – 3 = 0 e, - 3y + 1 = 0 f, - 3x – 4y + 5 = 0
Bài 7: Chuyển (d) về dạng tổng quát biết (d) có phương trình tham số:
a, b, c,
d, e, f,
Bài 8: Tìm hệ số góc của các đường thẳng sau:
a, 2x – 3y + 4 = 0 b, x + 3 = 0 c, 2y – 4 = 0
d, 4x + 3y – 1 = 0 e, f,
Bài 9: Lập PTTQ và PTTS của đường thẳng (d) đi qua 2 điểm A, B biết:
a, b, c,
Bài 10: Trong các điểm A1(2;1), điểm nào nằm trên đường thẳng
Bài 11: Cho 3 điểm A(2;1), B(3;5) và C(-1;2)
a, Chứng minh rằng A, B, C là 3 đỉnh của một tam giác
b, Lập phương trình các đường cao của tam giác ABC
c, Lập phương trình các cạnh của tam giác ABC
d, Lập phương trình các đường trung tuyến của tam giác ABC
e, Lập phương trình các đường trung bình của tam giác ABC
Bài 12: Cho tam giác ABC biết A(-1;-2), B(4;-3) và C(2;3)
a, Lập phương trình đường trung trực cạnh AB
b, Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm M(3;7) và vuông góc với đường trung tuyến kẻ từ A của tam giác ABC
Bài 13 (ĐHQG – 1995): Lập phương trình các cạnh và các đường trung trực của tam giác ABC biết trung điểm 3 cạnh BC, CA, AB lần lượt là: M(2;3), N(4;-1), P(-3;5)

II. Đường thẳng song song, vuông góc với một đường thẳng cho trước
Bài 1: Lập PTTQ đường thẳng đi qua A và song song đường th
 
Gửi ý kiến