Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KE HOACH THUC TAP

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Xa Văn Chệ
Ngày gửi: 20h:52' 04-03-2011
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Huyện đà bắc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TH xã Mường Chiềng

KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM CUỐI KHÓA
CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG cao đẳng sư
Tại trường tiểu học mường chiềng đà bắc hòa bình

Tuần/Ngày
Nội dung công việc

TUẦN 1
Từ 14/02/11 đến 18/02/11

* Chủ nhiệm:
- GS nhận bàn giao lớp chủ nhiệm, tìm hiểu các đối tượng học sinh, tiếp xúc với cán bộ lớp.
- GS dự giờ lớp chủ nhiệm.
- GS lập kế hoạch thực tập giáo dục toàn đợt, tuần 1 và 2 nộp cho GVHD và BCĐ kiểm tra.
-Lưu ý: Các giáo án Chủ nhiệm, Sinh hoạt tập thể, Lao động, giáo án chuyên môn đều thông qua giáo viên hướng dẫn góp ý, phê duyệt.
* Giảng dạy:
- Hoạt động dạy và học trong trường phổ thông
-GVHD gặp GS trao đổi tình hình giảng dạy của lớp môn TTSP.
-GVHD - GS lên kế hoạch TTSP toàn đợt và tuần về các tiết dự giờ - Tập giảng - dạy mẫu - đánh giá nộp cho GVHD và BCĐ kiểm tra
- GS dự giờ dạy của GVHD: 02 tiết .GS phải soạn giáo án của bài GV dạy mẫu trước khi dự giờ .Trao đổi kinh nghiệm qua các tiết dự .
- Lên kế hoạch thực tập giảng dạy của tuần 01 và 02 nộp cho GVHD

TUẦN 2
Từ 21/02 đến 25/02/2011
* Chủ nhiệm:
- Dự giờ của lớp chủ nhiệm, tiếp tục tiếp xúc học sinh để tìm hiểu về mọi mặt của lớp.
- Tổ chức các hoạt động giúp đỡ học sinh yếu, các hoạt động vui chơi, rèn luyện sức khỏe.
* Giảng dạy:
- Dự giờ: 03 tiết - Dạy thử 02 tiết.
- GS nộp giáo án 02 tiết dạy đánh giá CM ở tuần 03 cho GVHD duyệt.
-Lên kế hoạch TTSP giảng dạy của tuần 03.
-GVHD và GS trao đổi nội dung tiết dạy mẫu, giáo án và tiết dự giờ của GS.
* Ngoại khoá:
- Công tác Đội cho các lớp; Tham gia các hoạt động văn nghệ, TDTT theo kế hoạch nhà trường.
TUẦN 3
Từ 28.02.11 đến 04.03.11


* Chủ nhiệm:
- GS thực tập tiết sinh hoạt chủ nhiệm (tiết đánh giá thứ 1)
- Tổ chức các hoạt động giúp đỡ học sinh yếu, các hoạt động vui chơi, rèn luyện sức khỏe.
- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/03
- Củng cố các nền nếp: xếp hàng, vệ sinh tác phong,…
* Giảng dạy:
-GS dự giờ 03 tiết
- Dạy đánh giá 02 tiết CM
- Lên kế hoạch TTSP tuần 4.
-GS nộp giáo án tiết dạy đánh giá CM ở tuần 4 cho GVHD duyệt .
* Ngoại khoá:
- Tham gia tổ chức tập luyện văn nghệ, HĐNGLL theo kế hoạch nhà trường.

TUẦN 4
Từ 07.03.11 đến 11.03.11

* Chủ nhiệm:
- Thực tập tiết sinh hoạt chủ nhiệm (tiết đánh giá thứ 2)
- Tập các tiết mục văn nghệ dân gian địa phương.
- Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn (26.3)
* Giảng dạy:
- Dự giờ - Dạy đánh giá: 02 tiết.
+ Thao giảng: 01 tiết để GVHD đánh giá xếp loại .
- Lên kế hoạch TTSP giảng dạy của tuần 05.
- Nộp giáo án dạy đánh giá tuần 5 cho GVHD duyệt
* Ngoại khoá:
- Tham gia các HĐNGLL theo kế hoạch của trường.

TUẦN 5
Từ 14.03.11 đến 18.03.11

* Chủ nhiệm:
- GS thực tập tiết sinh hoạt chủ nhiệm (tiết đánh giá thứ 3)
- Hướng dẫn học sinh lao động tập thể, vệ sinh lớp.
- Sơ kết công tác tháng 3 và triển khai công tác tháng 4.
* Giảng dạy:
-Dự giờ: + Dạy đánh giá: 02 tiết.
+ Thao giảng: 02 tiết để GVHD đánh giá xếp loại .
* Ngoại khoá: - Tham gia các HĐNGLL theo kế hoạch của trường.

TUẦN 6
Từ 21.3/11
đến 25.03/11
. *Chủ nhiệm:
- Tăng cường kiểm tra nền nếp.
- Hoàn thành hồ sơ thực tập.
- Bàn giao lớp chủ nhiệm.
- Tổng kết TTSP
 
Gửi ý kiến