Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Oanh Vân
Ngày gửi: 22h:40' 28-02-2011
Dung lượng: 165.0 KB
Số lượt tải: 1000
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Môn: Sinh học lớp 7
GV: Đặng Thị Oanh Vân

Tuần
Tiết
Tên đồ dùng
Ghi chú


1
1
Tranh H1.1,2.2
Tranh phóng to H2.1, H2.2 sgk tr9. Bảng phụ nội dung bảng 1.2
3
Kính hiển vi, lam kính, ống hút, khăn lau, tranh trùng đế giày, trung roi xanh, chậu nuôi động vật nguyên sinh.4
Tranh cấu tạo trùng roi và tập đoàn vôn vốc.3
5
Tranh trùng biến hình và trùng giày.6
Tranh H6.1,2,3,4. Bảng phụ.
4
7
Tranh H7.1,2. Bagnr phụ ghi nội dung bảng 1 và 2.8
Tranh 8.1,2. Tranh cấu tạo trong của thủy tức.


5
9
Tranh H9.1,2,3. Bảng phụ ghi nội dung bảng 1 và 2..10
Tranh H 10.1. Bảng phụ..6
11
Tranh H11.1,2. Bảng phụ.12
Tranh H12.1,2,3. Bảng phụ.7
13
Tranh vẽ phóng to H13.1,2,3,4..14
Tranh H14.12,3,4. Phiếu học tập.8
15
Tranh H15.1,2,3,4,5,6.16
Bộ đồ mổ, khay mổ, đinh gim, khăn lau, kính lúp. Chậu thủy tinh. Tranh cấu tạo ngoài, cấu tạo trong của giun đất. Mỗi tổ 2 con giun đất to.9
17
Tranh H17.1,2,3. Bảng phụ.18
Đề kiểm tra + đáp án.10
19
Tranh H18.1,2,3,4. Mẫu vật: con trai sông, vỏ trai.20
Tranh H 19.1, 2,3,4,5,6,7. Một số loại ốc.11
21
Tranh vỏ ốc, vỏ trai, con mực. Kính lúp, kim nhọn, panh.22
Tranh H 21.1. Bảng phụ.12
23
Mẫu vật: con tôm. Tranh H 22. Bảng phụ.24
Mẫu vật: con tôm to, bộ đồ mổ, kính lúp. Tranh vẽ cấu tạo ngoài và trong của tôm.13
25
Tranh phóng to H24.1,2,3,4,5,6,7. Bảng phụ.26
Tranh H25.1,2,3,4,5..Bảng phụ.14
27
Tranh H 26.1,2,3,4,5.28
Tranh H27.1,2,3,4,5,6,7. Bảng phụ.15
29
Băng hình, máy chiếu.30
Tranh H29.1,2,3,4,5,6. Bảng phụ.16
31
Tranh cấu tạo ngoài cảu các chép, mẫu vật cá chép, mô hình cá chép.32
Cá chép, bộ đồ mổ, khay mổ, đinh gim, tranh vẽ cấu tạo trong của cá chép và bộ xương. Mô hình bộ não.17
33
Tranh cấu tạo trong, mô hình cá chép, bộ não cá chép..34
Tranh H 34.1 ( 7.Bảng phụ.


18
35
Bảng phụ.


19
36
Đề kiểm tra hk I + đáp án.
20
37
Tranh cấu tạo ngoài của ếch đồng, mô hình con ếch. Mẫu vật con ếch. Sơ đồ sự phát triển có biến thái ở ếch.38
Mẫu ếch mổ sẵn, mô hình cấu tạo trong của ếch đồng, tranh bộ xương ếch. Tranh H 36.2,3.21
39
Tranh H 37.1,2,3,4,5. Bảng phụ.40
Tranh H 38.1,2. Mẫu vạt con thằn lằn.Bảng phụ.22
41
Mô hình cấu tạo trong của thằn lằn. Tranh H 39.1,2,3,4.42
 
Gửi ý kiến