Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

SỔ NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN UBKT CĐ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thanh Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:47' 13-02-2011
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN
NĂM HỌC: 2010 -2011
Thời gian: Vào lúc …… giờ …… ngày …… tháng …… năm 20….
Địa điểm: Tại văn phòng trường Tiểu học Ninh Thới B
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Hồ Xuân Huy - Chủ tịch Công đoàn
2. Nguyễn Văn Nê - phó chủ tịch công đoàn
3. Huỳnh Thanh Hải - UV BCH ( phụ trách công tác kiểm tra )
4. Nguyễn Văn Yên - UV BCH ( Thư ký công đoàn )
5. Mai Thị Diễm Chi - UV BCH ( thư ký công tác kiểm tra )
6. …………………………………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………………….........
8. …………………………………………………………………………………….
II. NỘI DUNG:
Căn cứ vào Nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Tiểu học Ninh Thới B.
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra năm học 20…. - 20…. Của Trường Tiểu học Ninh Thới B.
Nay tiến hành kiểm tra :


Kết luận chung:

Biên bản kết thúc vào lúc …… giờ ngày …… tháng …… năm ……
TM BCH CĐCS Người lập biên bản

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

NHỮNG GÓP Ý BỔ SUNG VÀ RÚT KINH NGHIỆM 
Gửi ý kiến