Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch phụ đạo HS yếu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thanh Ngạt
Ngày gửi: 20h:53' 11-01-2011
Dung lượng: 77.0 KB
Số lượt tải: 255
Số lượt thích: 0 người
Trường TH Long Điền Tiến A CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lớp 4/2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điểm:TT
Long Điền Tiến A, ngày 08 tháng 11 năm 2010

KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU GHKI
HỌC 2010 – 2011

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của BGH Trường TH Long Điền Tiến ‘A’ về chất lượng Dạy - Học, năm học 2010 – 2011.
Căn cứ vào kết quả kiểm tra GHKI, năm học 2010 – 2011.
Căn cứ vào tình hình thực tế của lớp.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu GHKI năm học 2010 – 2011 như sau:
Nguyên nhân dẫn đến học sinh yếu:
Do học sinh nắm kiến thức chưa thật sự vững chắc nên qua những tháng nghỉ hè các em quên kiến thức cơ bản.
Học sinh chưa nắm vững dạng bài tập trắc nghiệm, dẫn đến điểm kiểm tra khảo sát đầu năm chưa khả quan.
Tiếp thu kiến thức của học sinh còn có sự chênh lệch quá lớn.
Gia đình chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình.
2. Kế hoạch phù đạo
- Lập danh sách những học sinh yếu và phân loại những mặt yếu của từng học sinh.
- Lập kế hoạch phụ đạo và có biện pháp thực hiện cụ thể.
- Kết hợp cùng BGH nhà trường tổ chức họp cha mẹ học sinh thông báo để gia đình có kế hoạch dạy thêm ở nhà.
* Qua kiểm tra chất lượng GHKI, căn cứ và điểm KT GHKI, lớp 4/2 có tỉ lệ học sinh yếu môn Toán và Tiếng Việt như sau:
* Lớp có 30 học sinh. Trong đó tỉ lệ học sinh yếu :

lượng
Sĩ số
Môn Toán
Môn Tiếng Việt


lượng
%
lượng
%

30/12
16
52
3
10


(Có danh sách kèm theo)

* Phương pháp phù đạo:
- Đối tượng phù đạo: những học sinh yếu (theo danh sách).
- Hình thức phù đạo: giáo viên phù đạo trực tiếp trên lớp .
- Thời gian phù đạo: mỗi tuần tiến hành phù đạo đan xen vào các tiết hoc.
- Phân đối tượng phù đạo theo nhóm .
- Người chịu trách nhiệm phù đạo: giáo viên chủ nhiệm lớp.
* Giáo viên chịu trách nhiệm phù đạo học sinh yếu kém lập kế hoạch phù đạo riêng cho lớp , trình duyệt và tiến hành theo kế hoạch đã được duyệt.
* Xây dựng kế hoạch bài dạy phù hợp đặc điểm của học sinh (trình ký duyệt trước khi thực hiện).
* Giáo viên kết hợp với phụ huynh lập kế hoạch dạy thêm các em ở nhà.
3. Biện pháp kiểm tra:
- kiểm tra thường xuyên hàng tháng, học kì
- Báo cáo về Khối ,BGH hàng tháng.
- Tổ chức kiểm tra và phân loại ra những em đã có tiến bộ.
Trên đây là kế hoạch phụ đạo học sinh yếu năm học 2010 – 2011 của lớp 3.

Ý kiến phê duyệt :
Hiệu trưởng Khối trưởng Giáo viên chủ nhiệmHồ Thanh Ngạt
GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO
Môn : Tiếng việt
Bài 1: Phụ đạo (đọc)
Mục tiêu:
Đọc thành tiếng:
Giúp HS đọc thông , rành mạch , phát âm chuẩn những cụm từ trong chương trình lớp 3.
Học sinh ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, cụm từ trong một văn bản.
Tốc độ d0ọc từng bước nâng dần phù hợp với chuẩn kiến thức.
Đọc hiểu.
Tăng dần khả năng đọc hiểu của học sinh từ đơn giản đến phức tạp, ở các cụm từ , câu ,văn bản.
Từng bước hiểu được một số từ ngữ mới trong bài học hoặc văn bản trong chương trình .
Biện pháp thực hiện:
Cho học sinh thực hiện trực tiếp , tiếp xúc nhiều với văn bản (ban đầu đọc ít chữ , từ dễ đọc ,dễ hiểu sau đó năng cao theo khả năng chương trình của lớp học).
Tập tìm hiểu nghĩa từ , từ dễ đến khó.
Trong các giờ học cho học sinh khá giỏi kèm trực tiếp học sinh yếu kém, kiểm tra qua từng học sinh được phân công nhiệm vụ và có cách giải quyết phù hợp.

Bài 2:Phụ đạo( viết)

I.Mục tiêu.
- Giúp học sinh viết được , viết đúng các từ, tiếng ,các loại văn bản phù hợp với chương trình.
- Tốc độ viết đạt theo yêu cầu quy định của chuẩn kiến thức.
II
 
Gửi ý kiến