Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quyết định thành lập tổ thiết bị thư viện trường học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Vương Linh (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:13' 14-01-2009
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 331
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trưường PTCS Nam Thượng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 15/2008/QĐHT
Nam Thượng ngày 10 tháng 9 năm 2008

Quyết định của hiệu trưởng trường PTCS Nam thượng
V/v thành lập tổ công tác thiết bị thư viện năm học 2008 - 2009


Hiệu trưởng trường PTCS Nam Thượng

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại điều lệ trường phổ thông hiện hành
- Căn cứ quyết định số 61/1998/QĐ/BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành ngày 6 tháng 1 năm 1998 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động thư viện của trường phổ thông.
-Căn cứ các công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 về công tác thiết bị thư viện trường học.
- Xét đề nghị của bộ phận thiết bị thư viện trường PTCS Nam Thượng
Quyết định
Điều 1: Thành lập tổ công tác thiết bị, thư viện năm học 2008 - 2009 gồm các ông bà có tên sau:
1/ Ông: Nguyễn Vương Linh - P.Hiệu trưởng làm tổ trưởng
2/ Bà: Nguyễn thị Kim Chung - Cán bộ thiết bị thư viện làm tổ phó
3/ Bà : Nguyễn Thị Thanh - P.Hiệu trưởng làm thành viên
4/ Ông: Nguyễn Phi Hùng - TT tổ KHTN làm thành viên
5/ Ông: Hồ Quốc Chung - TT tổ KHXH làm thành viên
6/ Bà : Bùi Thị Dung - TT tổ 4,5 làm thành viên
7/ Bà: Nguyễn Thị Lê - TT tổ 1,2,3 làm thành viên
8/ Ông: Bùi Hữu Thọ - TPT đội TNTP làm thành viên
9/ Ông: Nguyễn Văn Trường - Hội trưởng hội CMHS làm thành viên
10/ Một số học sinh các khối lớp (có danh sách kèm theo) làm thành viên
Điều 2: Tổ công tác thiết bị, thư viện có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ quy định tại quyết định số 61/1998/QĐ/BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành ngày 6 tháng 1 năm 1998 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động thư viện của trường phổ thông.
Điều 3: Các ông bà có tên ở điều 1 và các tổ chức cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

Nơi gửi: - Như điều 1
- Phòng GD&ĐT để báo cáo
- Lưu
 Hiệu trưởngĐinh Xuân Khang 
Gửi ý kiến