Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

biên bản công đoàn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:44' 23-12-2010
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 3452
Số lượt thích: 0 người
BIÊN BẢN KIỂM TRA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Năm học: 2010-2011

Hôm nay vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2010 UBKT công đoàn tiến hành kiểm tra kế hoạch hoạt đông công đoàn năm học 2010-2011
Địa điểm: Phòng công đoàn Trường TH Phú Long
Thành phần tham dự:
1/ Lê Thị Yên: CN-UBKT
2/ Võ Văn Bình : UV
3/ Nguyễn Thị Mai: UV
Người được kiểm tra: Trần Thị Lành (CTCĐ)
Nội dung kiểm tra:
Kiểm tra kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2010-2011 gồm các kế hoạch hoạt động và quy chế làm việc của Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
Qua hơn một giờ kiểm tra UBKT công đoàn nhận xét:
Công đoàn có kế hoạch hoạt động năm theo bốn chương trình hành động cụ thể:
Chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBGV.
Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao phẩm chất và trình độ nghề nghiệp cho CBGV
+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị
+ Vận động cán bộ giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề
Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhầm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giảng dạy
Xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh.
Ngoài ra Ban thanh tra nhân dân, Ban nữ công, CN-UBKT cũng đã xây dựng được quy chế, kê hoạch hoạt động năm, tháng rõ ràng cụ thể.
Biên bản kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày.

Phú Long, ngày 28 tháng 10 năm 2010
Người được kiểm tra Người kiểm tra

1/ Lê Thị Yên
2/ Võ Văn Bình
Trần Thị Lành 3/ Nguyễn Thị Mai


BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ SỔ SÁCH CÔNG ĐOÀN

Năm học: 2010-2011

Hôm nay vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2010 UBKT công đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ sổ sách công đoàn năm học 2010-2011
Địa điểm: Phòng công đoàn Trường TH Phú Long
Thành phần tham dự:
1/ Lê Thị Yên: CN-UBKT
2/ Võ Văn Bình : UV
3/ Nguyễn Thị Mai: UV
Người được kiểm tra: Trần Thị Lành (CTCĐ)
Nội dung kiểm tra:
Kiểm tra hồ sơ sổ sách công đoàn gồm:
Sổ theo dõi nhân sự và tổ chức công đoàn
Sổ hoạt động CĐCS
Sổ lưu văn thư đi-đến
Sổ ghi bien6n bản và họp BCHCĐ
Sổ ghi biên bản họp công đoàn trường
* Qua kiểm tra UBKT kết luận:
- Công đoàn có đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo đúng quy định của công đoàn ngành
- Nội dung phong phú, sạch đẹp, chất lượng tốt
- Sổ lưu văn thư đi-đến, sắp xếp khoa học, trình bày sạch đẹp
- Sổ hoạt động công đoàn có kế hoạch năm, tháng rõ ràng, cụ thể và công đoàn hoạt động đúng theo kế hoạch đề ra.
Biên bản kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

Phú Long, ngày 28 tháng 12 năm 2010
Người được kiểm tra Người kiểm tra

1/ Lê Thị Yên
2/ Võ Văn Bình
Trần Thị Lành 3/ Nguyễn Thị Mai


BIÊN BẢN KIỂM TRA SƠ KẾT CÔNG ĐOÀN HỌC KÌ I

Năm học: 2010-2011

Hôm nay vào lúc 14 giờ ngày 16 tháng 1 năm 2011 UBKT công đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ sổ sách công đoàn năm học 2010-2011
Địa điểm: Phòng công đoàn Trường TH Phú Long
Thành phần tham dự:
1/ Lê Thị Yên: CN-UBKT
2/ Võ Văn Bình : UV
3/ Nguyễn Thị Mai: UV
Người được kiểm tra: Trần Thị Lành (CTCĐ)
Nội dung kiểm tra:
Cô Lành thông qua báo cáo sơ kết học kì I năm học 2010-2011
I/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đến cuối học kì I năm học 2010-2011
Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của CBGV-đoàn viên
Hàng tháng BCHCĐ theo dõi viec54 thực hiện chế độ chính sách của công đoàn viên qua bảng lương của nhà trường, cùng hội đồng xét nâng lương giáo viên đúng thời hạn, hợp đồng một nhân viên thư viện đúng theo NĐ 116/2003 NĐ-CP, thực hiện
 
Gửi ý kiến