Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIOLET 1.7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Anh Tuấn
Ngày gửi: 22h:25' 28-11-2010
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 2862
Số lượt thích: 0 người
MỤC LỤC

. Giới thiệu Violet và cách cài đặt Error! Bookmark not defined.
1.1. Giới thiệu phần mềm Violet Error! Bookmark not defined.
1.2. Cài đặt và chạy chương trình 3
1.2.1. Cài đặt từ đĩa CD Error! Bookmark not defined.
1.2.2. Cài đặt từ trang bachkim.vn Error! Bookmark not defined.
1.2.3. Đăng kí bản quyền hoặc dùng thử Error! Bookmark not defined.
1.2.4. Chạy chương trình Violet 3
2. Các chức năng của Violet 3
2.1. Tạo trang màn hình cơ bản 3
2.1.1. Tạo một trang màn hình 3
2.1.2. Nút “Ảnh, phim” 4
2.1.3. Nút “Văn bản” 6
2.1.4. Nút “Công cụ” 7
2.2. Các chức năng soạn thảo trang màn hình 7
2.2.1. Sửa đổi hoặc xóa mục dữ liệu đã có 7
2.2.2. Tạo hiệu ứng hình ảnh 8
2.2.3. Tạo các hiệu ứng chuyển động và biến đổi 8
2.2.4. Thay đổi thứ tự, căn chỉnh và khóa đối tượng 9
2.2.5. Chọn đối tượng bằng danh sách 10
2.2.6. Sao chép, cắt, dán tư liệu 10
2.2.7. Phục hồi (undo) và làm lại (redo) 11
2.2.8. Tạo các siêu liên kết 12
2.2.9. Hiện lưới điểm và bắt điểm mắt lưới. 12
2.3. Sử dụng các công cụ chuẩn 13
2.3.1. Vẽ hình cơ bản 13
2.3.2. Văn bản nhiều định dạng 15
2.4. Sử dụng các mẫu bài tập 16
2.4.1. Tạo bài tập trắc nghiệm 16
2.4.2. Tạo bài tập ô chữ 19
2.4.3. Tạo bài tập kéo thả chữ 20
2.5. Sử dụng các module cắm thêm (Plugin) 23
2.5.1. Vẽ đồ thị hàm số 23
2.5.2. Vẽ hình hình học 27
2.5.3. Ngôn ngữ lập trình Violet Script 30
2.5.4. Thiết kế mạch điện 30
2.6. Các chức năng khác của Violet 32
2.6.1. Chức năng chọn trang bìa 32
2.6.2. Chọn giao diện bài giảng 33
2.6.3. Soạn thảo hình nền cho các trang bài giảng 34
2.6.4. Đóng gói bài giảng 35
2.7. Sử dụng bài giảng đã đóng gói 36
2.7.1. Nội dung gói bài giảng và cách chạy 36
2.7.2. Sử dụng giao diện bài giảng và các phím tắt 37
2.7.3. Vẽ, đánh dấu ghi nhớ lên trang bài giảng 38
2.7.4. Chỉnh sửa bài giảng sau khi đã đóng gói 39
2.7.5. Bộ công cụ Violet cho Powerpoint 39
3. Kết hợp Violet với các phần mềm khác 43
3.1. Tìm kiếm các tư liệu qua Internet 43
3.1.1. Tìm kiếm dữ liệu ảnh 43
3.1.2. Tìm kiếm dữ liệu phim 44
3.1.3. Sử dụng từ điển trực tuyến phục vụ tìm kiếm 44
3.2. Tạo tư liệu bằng các phần mềm thiết kế 44
3.2.1. Vẽ hình bằng Paint Brush 44
3.2.2. Tạo một hình hoặc chữ chuyển động bằng Flash MX 44
3.2.3. Các công cụ khác 45
3.3. Sử dụng và điều khiển file hoạt hình Flash 45
3.4. Nhúng Violet vào Power Point 47
3.5. Cách chụp màn hình và đưa vào Microsoft Word 48
4. Phụ lục 49
4.1. Phụ lục 1: Bảng ký hiệu và cách gõ chuẩn LaTex 49
4.2. Phụ lục 2: Ngôn ngữ lập trình Violet Script 51
4.2.1. Giới thiệu sơ lược 51
4.2.2. Các đặc điểm chính của ngôn ngữ 52
4.2.3. Cấu trúc ngôn ngữ Error! Bookmark not defined.
4.2.4. Sử dụng Violet Script trong Violet 53
 
Gửi ý kiến