Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phiếu đánh giá cán bộ công chức

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Trung Hiếu
Ngày gửi: 10h:46' 26-11-2010
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 4481
Số lượt thích: 0 người

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HÀNG NĂM
NĂM 2010

- Họ và tên: Phạm Trung Hiếu
- Mã số: , Bậc: , Hệ số:
- Chức vụ: Lao động hợp đồng
- Đơn vị công tác: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Móng Cái

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN:
1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:
- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà Nước.
- Nghiêm túc chấp hành chế độ học tập lý luận chính trị, các văn kiện Nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Kết quả công tác:
- Bản thân luôn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của thủ trưởng cơ quan và cấp trên giao phó.
- Tâm huyết tận tuỵ với công việc, có ý chí cầu tiến và tìm tòi học hỏi để hoàn thành công việc.
3. Ý thức tổ chức kỷ luật:
- Luôn có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đồng thời phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của thủ trưởng cơ quan và của cấp trên.
- Chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế của cơ quan và tổ chức công đoàn đề ra. Phấn đấu không để vi phạm kỷ luật đối với bản thân.
4. Tinh thần phối hợp trong công tác:
- Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp và các đoàn thể trong cơ quan để thực hiện nhiệm vụ chung. Nhằm hoàn thành công việc chuyên môn của mình và của cả cơ quan.
- Không nề hà, ngại khó, sẳn sàng nhận và hoàn thành mọi công việc được giao.
5. Tính trung thực trong công tác:
- Luôn trung thực trong công tác, tạo mối đoàn kết nội bộ cơ quan.
- Chống mọi biểu hiện luận điệu sai trái, quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, lảng phí, tham ô. Nói phải đi đôi với làm, không xa hoa, bè phái, vụ lợi cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc chung của cá nhân và tập thể .
6. Lối sống đạo đức:
- Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách lối sống giản dị, trong sáng.
- Chống biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ và các biểu hiện tiêu cực khác.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong gia đình, bản thân và tại nơi cơ quan mình công tác.
- Tuyệt đối trung thành với Đảng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối
chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, chấp hành tốt những quy định của Pháp lệnh Cán bộ, Công chức.
7. Ý thức học tập nâng cao trình độ:
- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.Có ý chí cầu tiến, biết tìm tòi học hỏi đồng chí, đồng nghiệp của mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của tập thể, đồng nghiệp để đúc rút kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình.
- Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và khả năng công tác, đáp ứng nhiệm vụ được phân công.
- Gương mẫu trong công việc, thực hiện tốt công tác đoàn thể có khả năng tổ chức tập hợp được cán bộ, quần chúng tham gia các phong trào có kết quả.
- Chủ động trong công tác Thanh tra Hành chính, giải quyết công việc có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao, lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm. Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà, đoàn kết. Đối với việc, phải để việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà. Việc gì có lợi cho mình, phải xét có lợi cho nước không? Nếu không có lợi cho nước mà có hại, kiên quyết không làm.
8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:
- Có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳn thắng với nhân dân khi giao tiếp công việc .
- Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để hành động đúng trong cách ứng xử và giao tiếp công việc.
Ngày tháng 11 năm 2010
Người tự nhận xét

 
Gửi ý kiến