Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam
Người gửi: Vũ Hoàng Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:27' 24-11-2010
Dung lượng: 8.3 MB
Số lượt tải: 206
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ VÀ THĂM LỚP.
* ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG
* HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
* ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG

* HAI MẶT PHẲNG SONG SONG
* HÌNH CHIẾU SONG SONG .
HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN
CHƯƠNG II
ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.
QUAN HỆ SONG SONG
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
HÌNH CHÓP
MẶT HỒ NƯỚC YÊN LẶNG
1. Mặt phẳng
Bài 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG
VÀ MẶT PHẲNG
I .KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU
MẶT BÀN
1.Mặt phẳng
* Mặt bảng bàn , mặt nước h? yên lặng, . cho ta hình ảnh một phần của mặt phẳng .
* Mặt phẳng không có bề dày và không có giới hạn.
1.Mặt phẳng
* Cách biểu diễn một m?t phẳng
Để biểu diễn mặt phẳng ta dùng hình bình hành hay một miền góc và ghi tên mặt phẳng vào một góc của hình biểu diễn.
1. Mặt phẳng
* Cách biểu diễn một m?t phẳng
* Cách kí hiệu mặt phẳng :

Dùng chữ cái in hoa hoặc chữ chữ cái Hil?p đặt trong dấu ngoặc ( ) .Ví dụ : mặt phẳng ( P ), mặt phẳng (Q) , mặt phẳng(?), mặt phẳng( ?) ho?c vi?t t?t mp(P) ho?c (P), ...
Khi điểm A thuộc mặt phẳng (?) ta nói: A nằm trên (?) hay (?) chứa điểm A hay (?) đi qua A .


- Khi điểm A không thuộc (?) ta nói : A nằm ngoài (?) hay (?) không chứa điểm A .
2. Điểm thuộc mặt phẳng
* Cho điểm A và mặt phẳng (?) .
Kí hi?u : A ?(?)
Kí hi?u : A ? (?)
Bài 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG
VÀ MẶT PHẲNG
I. KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU
2. Điểm thuộc mặt phẳng
3. Hình biểu diễn của một hình không gian
Để nghiên cứu hình học không gian người ta thường vẽ các hình không gian lên bảng , lên giấy .
-Ta gọi các hình vẽ đó là hình biểu diễn của một hình không gian .
3. Hình biểu diễn của một hình không gian
hình lập phương
hình hộp chữ nhật
Hình chóp tam giác
3. Hình biểu diễn của một hình không gian
** Quy tắc vẽ hình biểu diễn của một hình không gian :
(SGK)
Tính chất 1
Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt .
Tính chất 2
Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.
Mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng A, B, C được kí hiệu là : mp(ABC) hay (ABC)
"Dù ai nói ngả nói nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân"
? Tính chất 3 (sgk)
Ví dụ 1
?2. Tại sao người thợ mộc kiểm tra độ phẳng mặt
bàn bằng cách rà thước thẳng trên mặt bàn ?
Ví dụ 1
?2. Tại sao người thợ mộc kiểm tra độ phẳng mặt
bàn bằng cách rà thước thẳng trên mặt bàn ?
? Tính chất 3 (sgk)
* Nếu mọi điểm của đường thẳng d đều thuộc mặt phẳng (?) thì ta nói đường thẳng d nằm trong (?) hay (?) chứa d .
** Khi đó ta kí hiệu : d ? (?)
Ví dụ 2: Cho tam giác ABC , M là điểm thuộc phần kéo dài của đoạn thẳng BC (hình vẽ)
Điểm M có thuộc mp(ABC) không ?
Đường thẳng AM có nằm trong mp(ABC) ?
Mặt phẳng (ABM) có trùng với mp(ABC) ?
? Tính chất 3 (sgk)
Traû lôøi
a)Vì M ? BC và BC ? (ABC) nên M ? (ABC) .
b)Vì A ? (ABC) và M ? (ABC) nên AM ? (ABC).
c).mp(ABM) trùng với (ABC) vì cùng đi qua ba điểm không thẳng hàng A , B , M .
Tính chất 4
Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.
Nếu có nhiều điểm cùng thuộc một mặt phẳng thì ta
nói những điểm đó đồng phẳng, còn nếu không có
mặt phẳng nào chứa các điểm đó thì ta nói rằng chúng
không đồng phẳng .
? Tính chất 5
Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm
chung thì chúng có một điểm chung khác nữa.
Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng sẽ có một đường thẳng chung đi qua điểm chung ấy .
? Tính chất 5
Mặt nước và thành đập giao nhau theo mộtđường thẳng
? Tính chất 5
Chú ý:
Đường thẳng chung d của hai mặt phẳng
(?) và(?) được gọi là giao tuyến của hai mặt
phẳng (?) và (?) .
Khi đó ta kí hiệu là : d = (?) ?(?)
Trong mặt phẳng (P) cho hình bình hành ABCD .
Lấy điểm S nằm ngoài mặt phẳng (P) .
a) S có phải là điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) không ?
b)Chỉ ra thêm một điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) mà khác S .
c)Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) .
Ví dụ 3
Trả lời
I
.S là một điểm chung của hai
mp(SAC)và (SBD).
b). Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD .
Khi đó : I ? AC và AC ? (SAC)
I ? (SAC) .
Tương tự ta có I ? BD ? (SBD) .
I ?(SBD).
Vậy I cũng là một điểm chung của (SAC) và (SBD) . Điểm I khác điểm S .
c) SI = (SAC) ?(SBD)
Ví d? 4: Các khẳng định sau đúng hay sai ?
a).Bốn điểm A , B, C , I đồng phẳng ?
b).Bốn điểm A, C , D , S đồng phẳng .
c)Giao tuyến của hai mặt
phẳng (SAB) và (SAD) là SA .

d) SC = (SBC) ? (SCD).

e)SD ? (SAD) .
Đ
S
S
Đ
Đ
Höôùng daãn veà nhaø
-Học và nắm vững các khái niệm , các kí hiệu , tính chất thừa nhận.
-Xem lại các ví dụ
-Soạn trước bài học tiếp theo .
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH
MẠNH KHỎE , HẠNH PHÚC .
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN
 
Gửi ý kiến