Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiết 82 Câu cầu khiến

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Ngày gửi: 17h:37' 01-01-2009
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 458
Số lượt thích: 0 người
Soạn: 11/2/2008
Giảng: 14/2/2008

Tiết 82 Câu cầu khiến

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS:
1. Hiểu rõ đặc điểm của câu cầu khiến. Phân biệt câu cầu khiến với những kiểu câu khác.
2. Nắm vững chức năng của câu cầu khiến. Biết sử dụng câu cầu khiến phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
* Trọng tâm : luyện tập
B. Chuẩn bị:
1. GV: soạn bài, bảng phụ
2. HS: học bài cũ
C. Hoạt động dạy- học
1. định:
2. Kiểm tra
? Nêu các chức năng của câu cầu khiến? Cho ví dụ.
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài: từ mục AGV dẫn vào bài học.

Phương pháp
Nội dung- Gọi HS đọc ví dụ 1.
? Trong đoạn trích trên, câu nào là câu cầu khiến?


? Đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu cầu khiến?
? Những câu cầu khiến trên dùng để làm gì?

- Gọi HS đọc ví dụ 2 SGK
? Cách đọc câu " mở cửa" ở ví dụ a có gì khác với ví dụ b?
( Phát âm ở ví dụ a nhấn giọng hơn)
? Từ " mở cửa" trong câu b dùng để làm gì, khác với câu a ở chỗ nào?
? Vậy ngoài từ cầu khiến, còn có đặc điểm hình thức nào để xác định đó là câu cầu khiến?
? Nêu các đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến?

?Dấu của 2 câucó gì khác nhau? Có phải là câu cầu khiến không? Vì sao?
Yêu cầu cầu khiến có gì khác nhau?


- Hoạt động nhóm: 6 nhóm , 2 nhóm làm một phần.


- Các nhóm thảo luận


- Cử đại diện trình bày


- Các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét các nhóm.


-Gọi HS đọc bài tập
- Gọi các em trả lời
- GV nhận xét
? Với trường hợp c, tình huống được mô tả trong truyện và hình thức vắng CN trong 2 câu cầu khiến này có liên quan gì tới nhau không?


? So sánh hình thức và ý nghĩa của 2 câu cầu khiến?

Gọi HS đọc
? DC nói với DM câu trên nhằm mục đích gì?
? Bằng kiểu câu gì?
? Vì sao DM không dùng những câu như"..." ?? So sánh ý nghĩa của 2 câu " Đi đi con!" và "Đi thôi con".

? Xét khả năng thay thế của 2 câu này.


I. Đặc điểm hình thức và chức năng
1. Ví dụ:
* Ví dụ 1:
a. Thôi đừng lo lắng. ( khuyên bảo)
Cứ về đi. ( yêu cầu)
b. Đi thôi con. ( yêu cầu)
c. Đề nghị mọi người giữ trật tự.( đề nghị)
có từ cầu khiến

* Ví dụ 2:
a. Mở cửa.- Câu trần thuật để trả lời câu hỏi.
b. Mở cửa!- Câu cầu khiến với ý nghĩa ra lệnh, đề nghị.có ngữ điệu cầu khiến


2. Ghi nhớ: SGK


*Chú ý:
a. Con học bài đi. ( dấu chấm)
b. Con học bài đi!
 
Gửi ý kiến