Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bản tự nhận xét đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức năm 2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đinhg Hoằng
Ngày gửi: 22h:51' 14-11-2010
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 3962
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG LA
Trường TH Mường Chùm B
 Mẫu số 1.4

Mường Chùm, ngày 9 tháng11 năm 2010


BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Năm 2010

Họ và tên: Trần Đình Hoằng
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Mường Chùm B
Chức vụ: Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường.
Nhiệm vụ được phân công: Quản lý công tác chuyên môn của giáo viên.
Căn cứ kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công, bản thân tôi tự kiểm điểm các ưu, khuyết điểm cụ thể như sau:
I - KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO (28 Điểm )
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học 2009 - 2010.
- Luôn nhiệt tình trong công tác quản lý chỉ đạo, triển khai đầy đủ, kịp thời các công văn chỉ đạo của ngành tới toàn thể giáo viên.
- Có đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định.
- Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào và cuộc vận động do ngành và các cấp phát động như cuộc vận động "Hai không của ngành", phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”cuộc vận động” Mỗi thây cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”
- Luôn luôn đoàn kết, quy tụ, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công việc được giao.
* Kết quả cụ thể qua đợt thanh tra chuyên đề tháng 11/2010:
- XL chung: Khá
II – TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ ( 25 Điểm)
- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn thực hiện phương châm "Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật".
- Nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được phân công. Luôn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao.
- Có tinh thần đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, thường xuyên dự giờ kiểm tra hồ sơ các đồng nghiệp để rút kinh nghiệm đưa chất lượng nhà trường ngày một đi lên.
III – VỀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG ( 25 Điểm)
- Thực hiện tốt những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức.
- Luôn là “Tấm gương sáng” cho giáo viên - học sinh noi theo.
- Chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.
- Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác.
- Nêu cao tinh thần đoàn kết với đồng nghiệp và địa phương nơi cư trú.
IV - VỀ TỔ CHỨC KỶ LUẬT (20 Điểm)
- Nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật.
- Phục tùng sự phân công, điều động của ngành và nhà trường.
- Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, tổ chức đoàn thể.
- Đảm bảo ngày giờ công, đi báo công về báo việc.
- Tham gia chỉ đạo đầy đủ các hoạt động do ngành, nhà trường tổ chức.
V - TỰ PHÂN LOẠI THEO MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ
1. Cá nhân tự chấm điểm: (98 điểm)
2. Khen thưởng, kỷ luật:
- Khen thưởng: Trong năm học 2009 - 2010 Được UBND huyện công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, và được tặng Giấy khen. LĐLĐ huyện Mường La tặng Giấy khen.
- Kỷ luật: không.
3. Chiều hướng và khả năng phát triển: Tốt hơn.

Mường Chùm, ngày 9 tháng 11 năm 2010

Người tự nhận xét, đánh giá


(Ký tên)
Trần Đình Hoằng

Kết quả đánh giá cán bộ, công chức cơ quan
Số người tham gia biểu quyết chấm điểm:................ người.
Tổng cộng số điểm:...................... điểm.
Số điểm bình quân:...................... điểm.
- Mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ: (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ).................................................................với ............/......... phiếu (kết quả
No_avatar
CÔNG TY TNHH MỘT THANH VIÊNTHAN HẠ LONG - VINACOMIN XÍ NGHIỆP THAN CẨM THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc
 BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ NĂM 2010 Họ và tên: Cao Kiên Cường.Đơn vị công tác : Xí nghiệp than Cẩm Thành.Chức vụ: Phó Giám đốc kỹ thuật Xí nghiệp than Cẩm Thành.Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách công tác kỹ thuật công nghệ, đầu tư xây dựng, cơ điện - vận tải, địa chất trắc địa – môi trường trong toàn Xí nghiệp.1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:- Trong năm 2010 đã thực hiện :      - Chỉ đạo cấp dưới thực hiện công tác lập các hồ sơ: kỹ thuật, dự toán, thanh quyết toán các hạng mục công trình XDCB và đầu tư mua sắm thiết bị đảm bảo khoa học, hiệu quả kinh tế và đảm bảo thời gian theo quy định.+ Luôn nhiệt tình trong công tác quản lý chỉ đạo, triển khai đầy đủ kịp thời các công văn chỉ đạo của cấp trên tới toàn bộ các cán bộ nhân viên thuộc phạm vi quản lý.2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:- Nhận thức tư tưởng chính trị: Nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được phân công. Luôn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao. + Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn thực hiện phương châm "Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật".  + Có tinh thần đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
           - Tinh thần học tập nâng cao trình độ: Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn  nghiệp vụ.
- Về phẩm chất đạo đức , lối sống: Thực hiện tốt những việc cán bộ Đảng viên không được làm theo quy định điều lệ Đảng.+ Luôn là tấm gương sáng cho cán bộ công nhân viên cấp dưới học tập noi theo.+ Chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác.+ Nêu cao tinh thần đoàn kết với đồng nghiệp và địa phương nơi cư trú.- Về tổ chức kỷ luật: Nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật.+ Phục tùng nghiêm túc mệnh của Lãnh đạo cấp trên giao phó.+ Thực hiện tốt nội quy , quy chế của Xí nghiệp và Công ty.+ Đảm bảo công giờ đi làm.+ Tham gia đầy đủ các hoạt động về dự sinh hoạt an toàn tuần tại các phân xưởng sản xuất, tham gia các phòng trào hoạt động khác do Tập đoàn cũng như công ty tổ chức.3. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:- Ưu điểm:  Là một trong những cán bộ chủ chốt của Xí nghiệp có năng lực trong công tác quản lý.+ Là cán bộ trẻ nhiệt tình, luôn đi đầu trong các công tác sáng kiến cải tiến công nghệ kỹ thuật làm lợi nhiêu tỷ đồng cho đơn vị...- Khuyết điểm: Còn chưa sâu xát trong vấn đề quản lý cấp dưới, để xảy ra một số vụ tai nạn đáng tiếc trong năm qua.4. Phân loại theo mức độ hoàn  thành chức trách, nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ được giao.                                                             Cẩm phả, ngày ....tháng 12 năm 2010

Tóm tắt nhận xét, đánh giá của tập thể                                                    Người tự nhận xét, đánh giá               

            lãnh đạo Xí nghiệp                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký tên, đóng dấu)                                        Nhận xét, phân loại của cấp có thẩm quyền(Ký tên, đóng dấu )
 
Gửi ý kiến