Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hồ sơ xét hết tập sự

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Viết Khang
Ngày gửi: 10h:58' 09-11-2010
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 909
Số lượt thích: 0 người
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


đơn xin xét hết tập sự


Kính gửi: Hội đồng sư phạm trường Tiểu học Tuân Chính
Hội đồng xét hết tập sự Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường

Tên tôi là …………………………….………………………………..………………….……
Ngày tháng năm sinh sinh ……………………………………………………………..………
Tháng năm vào ngành …………………………………………………..………………….….
Nhiệm vụ được giao……………………………………………………………………………
Đơn vị công tác……………………………………………………………..………………….
Trình độ đào tạo:……… thuộc công chức loại……...…đang hưởng lương bậc …hệ số……..
Tính đến tháng …..năm …… được ……năm …….tháng.
Xét theo tiêu chuẩn, bản thân tôi nhận thấy: Mình có đủ diều kiện để được công nhận hết tập sự
1. Đạt yêu cầu về trình độ đào tạo theo quy định.
2. ……………….các nghĩa vụ của cán bộ công chức quy định tại pháp lệnh cán bộ, công chức và các quy định khác của pháp luật.
3. Được đơn vị bố trí vào vị trí công việc phù hợp với tiêu chuẩn nghiệp vụ và trình độ đào tạo chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu công việc .
4. Không vi phạm kỉ luật lao động.
Vậy tôi làm đơn này đề nghị:
Hội đồng sư phạm trường Tiểu học Tuân Chính
Hội đồng xét hết tập sự Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường
xét cho tôi được hết tập sự đúng thời gian quy định.
Tôi xin trân trọng cảm ơn !

Tuân Chính ngày…..tháng….năm 200 ...
Xác nhận của hiệu trưởng người viết đơnPhòng gd - đt vĩnh tường cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Trường th tuân chính Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bản tự đánh giá kết quả công tác
của giáo viên xin XéT công NHậN HếT TậP Sự


Họ và tên :....................................................................................................................................
Chức vụ :…………………………………………………………………………………..……
Đơn vị công tác : Tổ..................Trường TH Tuân Chính huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc
Nhiệm vụ được phân công :.........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
a) Về nhận thức tư tưởng, chính trị:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Về chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c) Về việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng chất lượng ngày, giờ công lao động:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
d) Về việc giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân nhân:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
đ) Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
e)Tự xếp loại về phẩm chất, đạo đức, lối sống (Loại tốt, khá,TB, kém):

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Hồ sơ, sổ sách:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c) Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn,
 
Gửi ý kiến