Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

báo cáo thực trạng đổi mới phương pháp dạy học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Minh Giang
Ngày gửi: 00h:49' 06-11-2010
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 282
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT XUÂN LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH CHU VĂN AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : …./2010/BC- CVA
Xuân Hiệp, ngày 03 tháng 11 năm 2010

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC
TỪ NĂM HỌC 2007-2008 ĐẾN NAY


Thực hiện công văn số 188/PGDĐT-TH ngày 29/10/2010 V/v đánh giá thực hiện chuẩn KT-KN các môn học và Đổi mới PPDH ở Tiểu học của Phòng GD&ĐT Xuân Lộc;
Căn cứ kết quả hội thảo đánh giá thực hiện chuẩn KT-KN các môn học và Đổi mới PPDH ở Tiểu học ngày 01/11/2010 của trường TH Chu Văn An,
Trường TH Chu Văn An báo cáo công tác thực hiện Đổi mới PPDH ở Tiểu học như sau:
I- THỰC HIỆN THEO CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CÁC CẤP VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Công văn 896/BGD&ĐT – GDTH ngày 13/2/2006 v/v hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học;
Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 ban hành chương trình giáo dục phổ thông – cấp Tiểu học;
Thông tư 32/2009/ BGDĐT ngày 27/10/2009 ban hành Quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học;
Công văn số 9890/BGDĐT-GDTH ngày 27/9/2007 v/v hướng dẫn nội dung, phương pháp giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn;
Quyết định số 23/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/5/2006 về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Công văn số 10398/BGDĐT-GDTH ngày 28/9/2007 v/v hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học cho đối tượng HS giỏi ở Tiểu học;
Công văn số 7975 /BGDĐT-GDTH V/v Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học;
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Bộ Giác dục và Đào tạo, Sở GDĐT Đồng Nai và Phòng GD&ĐT Huyện Xuân Lộc các năm học 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011;
Công văn 1513/SGD&ĐT –GDTH ngày 25/8/2006 của Sở GD&ĐT Đồng Nai;
Công văn số 2273/SGD&ĐT –GDTH ngày 9/11/2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai;
II- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC

Đối với cán bộ quản lí
- Cử phó hiệu trưởng đi học lớp bồi dưỡng quản lí giáo dục tại trường Cao đẳng sư phạm Đồng Nai.
- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn dành cho Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
- Hiệu trưởng vừa hoàn thành tập huấn lớp dành cho Hiệu trưởng của chương trình đào tạo Liên kết Việt Nam – Singapo.
- Thường xuyên tự học nắm bắt công nghệ thông tin và kiến thức, kĩ năng quan lí phục vụ cho công tác quản lí nhà trường.
- Tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật phụ vụ cho công tác quản lí.
- Hè 2010, khối trưởng cũng tham dự tập huấn cấp tỉnh theo kế hoạch của Sở GD và Đào tạo Đồng Nai.
2. Công tác tập huấn cho đội ngũ giáo viên
Năm học 2007-2008, là năm học tổng kết công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học thường xuyên chu kì III ( 2003-2007), nhà trường chỉ đạo ôn tập chương trình bồi dưỡng thường xuyên – gắn liền với công tác sinh hoạt chuyên môn tổ khối. BGH nhà trường xác định đây là nội dung của chương trình bồi dưỡng thường xuyên rất thiết thực và bổ ích cho đội ngũ giáo viên vì vậy việc sinh hoạt học tập nội dung này được thực hiện thường xuyên và hiệu quả . Cuối đợt làm bài kiểm tra theo đề của Sở GD&ĐT Đồng Nai giáo viên dự thi đạt 100%, không có giáo viên phải kiểm tra lại.
Hè 2008, Phòng GD&ĐT Xuân Lộc tổ chức tập huấn theo dự án dành cho trẻ khó khăn với các chương trình rất bổ ích và thiết thực đối với cán bộ quản lí và đội ngũ giáo viên. Trong đó chương trình 2 và chương trình 4 được đội ngũ giáo viên đánh giá cao về tính ứng dụng trong đổi mới phương pháp dạy học. Từ nguồn cán bộ quản lí và giáo viên cốt cán dự tập huấn cấp Huyện, về trường đã triển khai tập huấn cấp trường theo thời lượng quy định của từng chương trình trong hè đồng thời gắn liền với triển khai sâu thực hiện trong
 
Gửi ý kiến