Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

báo cáo TT cá nhân: Học tập và làm theo...

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bắc
Ngày gửi: 23h:10' 12-10-2010
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 3229
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Trường Giang)


đảng ủy xã hát lừu

Đảng cộng sản Việt Nam

Chi bộ 7


Trạm Tấu,ngày 12 tháng 10 năm 2010Báo cáo thành tích
Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”


Họ và tên: Nguyễn Thị Bắc
Sinh ngày : 28 tháng 01 năm 1968
Ngày vào Đảng : 31 tháng 5 năm 2007
Ngày chính thức : 31 tháng 5 năm 2008
Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ:7- Đảng ủy: Xã Hát Lừu
Thực hiện chỉ thị số 06- CT/TƯ ngày07/11/ 2006 của Bộ chính trị về tổ chức cuộc vạn độnghọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Ngày 18 tháng 5 năm 2007 Bộ GD&ĐT đã ban hành chỉ thị 2516-CT-BGDĐT V/V thực hiện cuộc vận động : “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục.
Là một Đảng viên ,một bí thư chi bộ tôi luôn học tập ,tu dưỡng và rèn luyện để trở thành một Đảng viên gương mẫu, có phẩm chất đạo đức ,lối sống trong trong sạch lành mạnh .Qua 4 năm học tập, nghiên cứu và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,tôi đã xây dựng kế hoạch thực hiện cho bản thân.
2007, thực hiện , ; 2008 thực hiện "làm theo" hành , tham ô, lãng phí, quan liêu và ; 2009 thực hiện "làm theo" chuyên đề "Nâng cao ý trách , lòng, , vụ nhân dân" gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Năm 2010 thực hiện các nội dung về "Xây dựng ng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”, Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cá nhân về yêu cầu, nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng hành động thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện công tác của mình.


Qua vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong việc chỉ đạo các hoạt động dạy học, bản thân là Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường bản thân tôi đã đạt được những kết quả sau:


1. Về Nhận thức:
a/Nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Hiện nay, Đất Nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đưa Đất Nước phát triển vững chắc theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là quá trình chứa đựng cả những vận hội, thời cơ mới lẫn những khó khăn, thách thức mới. Các nguy cơ đan xen với nhau cùng tác động có khả năng gây tác động tiêu cực, làm suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đó là một trong những nguyên nhân chủ yếu cuả tình trạng trì trệ, tiêu cực trong xã
hội làm suy giảm lòng tin của một bộ phận nhân dân đối với Đảng
 
Gửi ý kiến