Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PHIẾU THĂM HỎI ĐOÀN VIÊN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Minh Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:51' 12-10-2010
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 676
Số lượt thích: 0 người
Công đoàn:.............................................
Mẫu số:C 01-TLĐ


PHIẾU THĂM HỎI ĐOÀN VIÊN

Họ và tên người thăm hỏi:
Họ và tên người được thăm hỏi:
Lý do thăm hỏi:
Số tiền:
(Bằng chữ: )
Ngày .... tháng .... năm 200...
Công đoàn cơ sở TM. Tổ Công đoàn
(Duyệt) (Ký, họ tên)


Công đoàn:.............................................
Mẫu số:C 01-TLĐ


PHIẾU THĂM HỎI ĐOÀN VIÊN

Họ và tên người thăm hỏi:
Họ và tên người được thăm hỏi:
Lý do thăm hỏi:
Số tiền:
(Bằng chữ: )
Ngày .... tháng .... năm 200...
Công đoàn cơ sở TM. Tổ Công đoàn
(Duyệt) (Ký, họ tên)

 
Gửi ý kiến