Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN T12-1008

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Anh Tuấn
Ngày gửi: 23h:51' 18-12-2008
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 4702
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ THANH CHƯƠNG
CHI BỘ: TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2008

Họ và tên: PHAN THI NHUNG
Chức vụ hiện nay: Giáo viên giảng dạy.
Là đảng viên thuộc chi bộ: Trường


Tự kiểm điểm: ( Theo 4 tiêu chuẩn của hướng dẫn đã được Đảng bộ cụ thể hoá )
a. Về tư tưởng chính trị:
- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.
- Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
- Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đaị chúng.

Về phẩm chất đạo đức lối sống:
- Bản thân luôn có lối sống trong sáng lành mạnh , giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, giáo viên. Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện các Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.
- Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.
- Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao:
Giảng dạy môn GDCD ,chủ nhiệm lớp,chủ tịch Hội chủ tịch đỏ,tổ trưởng tổ nữ công.
- Trong quá trình công tác Bản thân luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác ,nhiệt tình trong công việc.Về công tác giảng dạy bản thân tôi luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn,đọc sách báo nhằm tích lũy chuyên môn.Lên lớp đúng giờ,soạn giáo án đầy đủ,thực hiện đúng quy chế chuyên môn.Với các công việc tập thể bản thân luôn nhiệt tình,hăng hái và có trách nhiệm với các công viêc được giao. Luôn hoàn thành mọi việc được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.
- Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác.

Về tổ chức kỷ luật:
- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.
- Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.
Bên cạnh những việc đã làm được bản thân tôi còn một số hạn chế:
- Tinh thần tự phê bình và phê bình trong một số hoạt động còn chưa cao.
- Công tác chủ nhiệm còn nhiều hạn chế,kết quả đạt được còn thấp.
- Thời gian dành cho các hoạt động tập thể chưa nhiều,chưa tạo được phong trào nữ công sôi nổi .
Trên cơ sở 4 nội dung đánh giá nêu trên, bản thân tôi tự xếp loại về chất lượng đảng viên như sau:
Đảng viên đủ tư cách, Hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Võ liệt, ngày 18 tháng 12 năm 2008
Người viết kiểm điểmPhan thị Nhung
No_avatar

uh8h7h78hy7y

 

 
Gửi ý kiến