Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

phuong trinh bat phuong trinh mu logảit co ban

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Nhân Trung
Ngày gửi: 22h:28' 17-12-2008
Dung lượng: 259.5 KB
Số lượt tải: 194
Số lượt thích: 0 người
CÁC DẠNG CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT.

PHƯƠNG TRÌNH MŨ.

* Giải các phương trình:
1. Dạng hoặc 
1). (0,2)x-1 = 1 2). 3). 4). 
5). 6). 7). 
8). 9) 3x.2x+1 = 72 10) 11) 
12) 5x+1 + 6. 5x – 3. 5x-1 = 52 13) 2. 3x+1 – 6. 3x-1 – 3x = 9 14) 4x + 4x-2 – 4x+1 = 3x – 3x-2 – 3x+1

2. Đặt ẩn phụ
Loại1: Phương trình có dạng akf(x)+ a(k-1)f(x) +…+af(x) + =0
Khi đó ta đặt: t = af(x) điều kiện: t > 0 . Ta được phương trình đại số, giải pt đại số này ta có nghiệm cần tìm.
1) 4x + 2x+1 – 8 = 0 2) 4x+1 – 6. 2x+1 + 8 = 0 3) 34x+8 – 4. 32x+5 + 27
4) 6) 8) 
9) 4cos2x + = 3 10)
Loại2: Phương trình đưa được về dạng af(x) + + = 0
1) 31+x + 31-x = 10 2) 5x-1 + 53 – x = 26 3) 
4) 5) 
Loại3: Phương trình có dạng a2f(x) + (ab)f(x) + b2f(x) = 0.
Khi đó ta chia cả hai vế cho b2f(x) ta được phương trình + + =0
Ta đặt: t =điều kiện: t>0, sau đó ta giải phương trình theo tsau đó tìm nghiệm x.
1) 9x + 6x = 2. 4x 2) 4x – 2. 52x = 10x 3) 27x + 12x = 2. 8x
4) 32x+4 + 45. 6x – 9.22x+2 = 0 5) 6) 125x + 50x = 23x+1
7) 25x + 10x = 22x+1 8 8) 
3.lôgarit hóa
1) 
4. ứng dụng tính đơn điệu của hàm số
1) 2x + 3x = 5x 2) 3x + 4x = 5x 3) 3x = 5 – 2x 4) 2x = 3 – x
5) log2x = 3 – x 6) 2x = 2 – log2x 7) 9x + 2(x – 2)3x + 2x – 5 = 0

II. PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT.
1. Giải các phương trình. Áp dụng công thức:

1) log2x(x + 1) = 1 2) log2x + log2(x + 1) = 1 3) log(x2 – 6x + 7) = log(x – 3)
4) log2(3 – x) + log2(1 – x) = 3 5) 6) log2(2x+2 – 5) = 2x
7) 

2.Đặt ẩn phụ
1)  3) 
4) 5) 6) 
7) 8) 9) 
10) 11) 12) 
3.lôgarit hóa
1) 2)

III. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT.

a) 

b) 
1. Giải các bất phương trình.
1) 2) 27x < 3) 4) 
5) 6) 3x – 3-x+2 + 8 > 0 7) 

8) 9) 10) log0,8(x2 + x + 1) < log0,8(2x + 5)
11) 12) 13) 
14) 15) log2(x + 4)(x + 2) 16) 
17) 
 
Gửi ý kiến