Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KE HOACH GIANG DAY LOP 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Trọng Vinh
Ngày gửi: 17h:45' 17-12-2008
Dung lượng: 475.0 KB
Số lượt tải: 444
Số lượt thích: 0 người
Trường TH1 xã Hàng Vịnh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lớp: 3A3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
************
Hàng Vịnh, ngày 2 tháng 10 năm 2008

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC
NĂM HỌC: 2008-2009.
I.CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.
-Căn cứ vào Quyết định số 38/2008/QĐ – BGD & ĐT ngày 16/7/2008 của Bộ GD & ĐT về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2008 – 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
-Căn cứ vào Chỉ thị số 40/2008/ CT – BGD & ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD & ĐT về việc phát động phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013.
-Căn cứ vào Chỉ thị số 47/2008/ CT-BGD& ĐT ngày 13/8/2008 của Bộ GD & ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 – 2009.
-Căn cứ vào công văn số 2864/UBND – VX ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 – 2009.
-Căn cứ vào kế hoạch số 1475/ KH – SGD & ĐT, ngày 09/8/2008 của Sở GD & ĐT tỉnh Cà Mau về kế hoach thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 – 2009.
-Căn cứ vào kế hoạch số 341/KH – PGD & ĐT, ngày 20/8/2008 của Phòng GD & ĐT huyện Năm Căn về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 – 2009.
-Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 – 2009 của trường Tiểu học 2 xã Tam Giang và kế hoạch hoạt động chuyên môn.
Nay lớp 3a3 của trường Tiểu học 1 xã Hàng Vịnh xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học 2008 - 2009 như sau:
II.CÁC SỐ LIỆU CƠ BẢN.
1.Chất lượng học lực môn của năm học trước:
Số HS
Loại
Toán
Tiếng Việt
Đạo đức
TN
XH
Âm nhạc
Mỹ thuật
Thủ công
Thể dục

34/14
Giỏi (A+)
SL
22
13
10
8
12
11
14
15%
66,66
39,39
30,3
24,24
36,36
33,33
42,42
45,45


Khá (A)
SL
8
14
23
25
21
22
19
18%
24,24
43,26
69,69
75,75
63,63
66,66
57,57
54,54


TB
SL
3
6

%
9,09
18,18
Yếu(B)
SL%

2.Chất lượng khảo sát hai môn Toán-Tiếng Việt đầu năm:
Số HS
Toán
Tiếng Việt


Giỏi
Khá
TB
Yếu
Giỏi
Khá
TB
Yếu


SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

33/14
14
42,42
9
27,27
9
27,27
1
3,03
12
36,36
14
42,42
6
18,18
1
3,03

III.ĐÁNH GIÁ:
1/Thuận lợi:
-Các em có đầy đủ sách giáo khoa, vở, bảng con.
-Phòng học thoáng, mát, sân bãi rộng có nhièu cây xanh.
-Số lượng học sinh mới ít nên hầu hết các em quen nền nếp của lớp, trường.
-Được sự quan tâm của Ban giám hiệu và các tô chức đoàn thể.
2/Khó khăn:
-Học sinh chậm còn nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng học tập chung của cả lớp.
-Nhiều học sinh ở ngoài xã phải đi học bằng đò nên chưa chủ động được thời gian.
-Nhiều phụ huynh học sinh chưa thật sự quan tâm đến con em mình.
IV.NHIỆM VỤ CỤ THỂ.
1.Chỉ tiêu phấn đấu các môn học:
Số HS
Loại
Toán
Tiếng Việt
Đạo đức
TN
XH
Âm nhạc
Mỹ thuật
Thủ công
Thể dục

33/15
Giỏi (A
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓