Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ppct sinh 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thế Huy (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:15' 10-09-2010
Dung lượng: 107.0 KB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐỊNH QUÁN
TRƯỜNG THCS TÂY SƠN

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT SINH HỌC 7
Cả năm: 37 tuần (74 tiết)
Học kỳ I: 19 tuần (38 tiết)
Học kỳ II: 18 tuần (36 tiết)
Học kỳ I
Tuần
Tiết
Nội dung

1
1
Bài 1. Thế giới động vật đa dạng, phong phú.


2
Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật.

2
3
Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh.


4
Bài 4. Trùng roi.

3
5
Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày.


6
Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét.

4
7
Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiến của Động vật nguyên sinh.


8
Bài 8. Thủy tức.

5
9
Bài 9. Đa dạng của ngành ruột khoang.


10
Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang.

6
11
Bài 11. Sán lá gan.


12
Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp.

7
13
Bài 13. Giun đũa.


14
Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn.

8
15
Bài 15. Giun đất.


16
Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất.

9
17
Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt.


18
Kiểm tra một tiết.

10
19
Bài 18. Trai sông


20
Bài 19. Một số thân mềm khác

11
21
Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm.


22
Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm.

12
23
Bài 22. Tôm sông.


24
Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông.

13
25
Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác


26
Bài 25. Nhện và đa dạng của lớp Hình nhện.

14
27
Bài 26. Châu chấu.


28
Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ.

15
29
Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp.


30
Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ.

16
31
Bài 31. Cá chép.


32
Bài 32. Thực hành: Mổ cá.

17
33
Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép.


34
Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Cá.

18
35
Ôn tập học kỳ I. (theo nội dung bài 40 sgk)


36
Kiểm tra học kỳ I.

19
HỌC KỲ II

Tuần
Tiết
Nội dung

20
37
Bài 35. Ếch đồng.


38
Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ.

21
39
Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư.


40
Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài.

22
41
Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn.


42
Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát.

23
43
Bài 41. Chim bồ câu.


44
Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu.

24
45
Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim.


46
Bài 42 & 45. Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu - Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim.

25
47
Bài 46. Thỏ.


48
Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ.

26
49
Bài 48. Đa dạng của lớp Thú - Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi.


50
Bài 49. Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo) - Bộ Dơi và bộ Cá Voi.

27
51
Bài 50. Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo) - Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm và bộ Ăn thịt.


52
Bài 51. Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo) -
 
Gửi ý kiến