Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi khao sat toan 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Minh Hoàng
Ngày gửi: 21h:26' 22-08-2010
Dung lượng: 21.0 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
đề thi khảo sát toán 6
Năm học 2006 - 2007


Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: a) Kết quả đúng của phép tính 3 - ( -2 - 3 ) là:
A. 2 ; B. -2 ; C. 8 ; D. 4
b) Kết quả đúng của phép tính 26 : 2 là :
A. 27 ; B. 25 ; C. 26 ; D. 16
Câu 2: a) Góc phụ với góc 600 là:
A. 600 ; B. 700 ; C. 450 ; D. 300
b) Tia Ot là phân giác của góc xôy khi:
A. xôt = tôy
B. xôt + tôy = xôy
C. xôt + tôy = xôy và xôt = tôy
D. xôt + tôy = xôy và xôt ( tôy

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tính
a) 1999 + (- 2000 ) + 2001 + (- 2002 )
b) ( - 5 ) + 2 +(3( + ( - 4 ) + (-1(
Câu 2: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Ot sao cho
xôy = 300 ; xôt = 600
a) Tính yôt = ?
b) Tia Oy có phải là phân giác của góc xOt không ? Vì sao ?
Câu 3: Chứng tỏ rằng phân số: 3n - 2 là phân số tối giản (n(N)
4n - 3
_______________________________________________________________________

Biểu điểm: Phần I: 4 điểm
- Câu 1: 2 điểm, mỗi câu đúng 1 điểm
- Câu 2: 2 điểm, mỗi câu đúng 1 điểm
Phần II: 6 điểm
- Câu 1: 2 điểm
- Câu 2: 3 điểm, vẽ hình đúng: 0,5 điểm, ý a: 1,5 điểm; ý b: 1 điểm
- Câu 3: 1 điểm
 
Gửi ý kiến