Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án điẹn tử

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trần Đông Sơ (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:17' 04-08-2010
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
Nội dung
PowerPoint.
Các thao tác .
Xây các slide.
thông tin lên slide.
trình .
trình .
các template.
In .
Bài 1. PowerPoint

1.
windows, : StartAll ProgramMicrosoft Office PowerPoint
ta nhấn vào trình PowerPoint.
2. Giao

Menu
Thanh Standard

Formatting
Khung hình
Các trang

Slide


ghi chú thích cho slide
3. Thanh cụng
/đóng thanh cụng : menu ViewToolbars ( tới thanh công .
Hai thanh cụng hay là thanh Standard và Formatting.

Bài 2. Các thao tác

1.
Lên menu FileNew, .vào nút New trong
thanh standard.

Ta xây dung cho slide này.
2.
Để trính vào , ta làm trong các cách sau:
Menu FileSave.
nút Save trên thanh standard.


Có 2 ra:
(1): là tài
(2): tài ghi vào , thì khi ra ghi , thay trên tài ghi vào .

3.
Để trên , ta trong các cách sau:
(1): menu FileOpen
(2): kích vào Open trên thanh standard

3.

4. Thoát trình
Ta trong các cách sau:
(1): Menu FileExit.
(2): Kích nào nút  ở góc trên cùng trình PowerPoint.
Chưu ý: tài khi thoát.
Bài 3. Xây các slide

1. Thêm slide
Để thêm slide lên trính , ta làm sau:
Menu InsertNew Slide.


2. Di các slide
Có hai cách:

3. Xoá slide
Ta trong hai cách sau:
(1): menu EditDelete Slide.
(2): lên slide ở danh sách slide, delete slide.Bài 4. thông tin lên slide


1. Chén , hình:
Ta dựng thanh cụng Drawing để hình lên slide.

Khi (cụ ở bên trong), , ta kích vào và dùng Add text.

2. Chèn hình , âm thanh
Để chèn hình vào slide, ta lên menu InsertPictureFrom file.

Để chèn hình ở có powerpoint, ta lên menu InsertPictureClip Art,Ra slide, paste -> hình .
Để chèn âm thanh :
InsertMovies and soundssound from file.
Để chèn âm thanh clip office:
InsertMovies and soundssound from clip...
Để chèn video vào:
InsertMovies and soundsMovie from file.
Để chèn video clip office:
InsertMovies and soundsMovie from clip...
3. Chèn
Để chèn vào slide:
InsertTable
, ta vào
4. tiêu đề
Lên menu ViewHeader and Footer

5. Màu trên slide
Ta các nút trên thanh Drawing. 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓