Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIÁO ÁN TIN 7 FULL (3 CỘT)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Ngọc Báo
Ngày gửi: 22h:20' 03-08-2010
Dung lượng: 33.4 MB
Số lượt tải: 2501
Số lượt thích: 0 người

Tiết: 1 Ngày Soạn: …./…./09
Tuần: 1 Ngày dạy : …../…./09


BÀI 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?


I/ MỤC TIÊU:
a) Kiến thức:
- Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập.
- Biết được các chức nămg chung của chương trình bàng tính.
- Biết nhập sữa, xoá dữ liệu.
- Biết cách di chuyển trên bảng tính.
b) Kỉ năng:
- Nhận biết được các thành phần cơ bảng của màng hình trang tính.
- Hiểu rõ những khái niệm hàng, cột, ô, đỉa chỉ ô tính.

II/ PHƯƠNG PHÁP:
Minh hoạ, giảng giải,

III/ CHUẨN BỊ:
- Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, máy tính.
- Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa, đọc trước bài.

IV/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG

Hoạt động 1: Giới thiệu bảng và nhu cầu sử lý thông tin.

(Mục tiêu:
- Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập.
(Cách tiến hành:
- Giáo viên treo bảng tính 1.1; 1.2; 1.3.
- Giáo viên giới tiệu từng bảng tính.
- Qua những ví dụ về bảng tính. Hãy cho biết bảng tính giúp ích gì trong đới sống và học tập của chúng ta?
- Yêu cầu học sinh nhận xét?
- Giáo viên rút ra kết luận.

Học sinh quan sát tranh.
- Học sinh nghe giới thiệu.
- Từng cá nhân trả lời.


- Cá nhân nhận xét câu trả lời của bạn.
(bảng tính giúp ta ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các phép tính toán cũng như xây dựng biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng)
1. Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng :
Chương trình bảng tính (SGK)Hoạt động 2: Giới thiệu một số chương trình bảng tính.


(Mục tiêu:
- Biết được các chức nămg chung của chương trình bàng tính.
(Cách tiến hành:
- Giáo viên giới thiệu màn hình làm việc của bảng tính.
- Giáo viên giới thiệu khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn.

- Giáo viên giới thiệu cách sắp xếp và lọc dự liệu.
- Giáo viên giới thiệu cách tạo biểu đồ.


- Học sinh quan sát tranh.
- Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận.
- Học sinh quan sát tranh.
- Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận.
- Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận.
- Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận.

- Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận.
- Cá nhân trả lời.
- Cá nhân nhận xét câu trả lời của bạn.
.
2 . Chương trình bảng tính :
a. Màn hình làm việc : (SGK)b . Dữ liệu :
- Dữ liệu số, dữ liệu văn bản
c. Khả năng tính tóan và sử dụng hàm có sẵn
(SGK)
d. Sắp xếp và lọc dữ liệu
(SGK)
e. Tạo biểu đồ
(SGK)


V/ DẶN DÒ
-Học bài
-Làm các câu hỏi trong SGK
RÚT KINH NGHIỆM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết: 2 Ngày Soạn: …./…./09
Tuần: 1 Ngày dạy : …../…./09

BÀI 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?

I/ MỤC TIÊU:
a) Kiến thức:
- Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập.
- Biết được các chức nămg chung của chương trình bàng tính.
- Biết nhập sữa, xoá dữ liệu.
- Biết cách di chuyển trên bảng tính.
b) Kỉ năng:
-Nhận biết được các thành phần cơ bảng của màng hình trang tính.
-Hiểu rõ những khái niệm hàng, cột, ô, đỉa chỉ ô tính.

II/ PHƯƠNG PHÁP:
-Minh hoạ, thuyết trình,

III/ CHUẨN BỊ:
-Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, máy tính.
-Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa, đọc trước bài.

IV/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
 DUNG

Họat động 1 : tra bài cũ
 
Gửi ý kiến