Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIAO AN LET'S LEARN ENGLISH BOOK 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Trung Hiếu
Ngày gửi: 00h:18' 06-11-2008
Dung lượng: 377.5 KB
Số lượt tải: 5087
Số lượt thích: 0 người

LESSON PLAN OUTLINE
Unit 1: HELLO.
Lesson 1. – Section A: 1, 2, 3.
Objectives: After the lesson, students can say hello to somebody and introduce their name to.
Language contents:
Vocabulary : Hello, Hi.
Structures: I’m Nam.
I’m = I am

Skills: Speaking.
Teaching techniques: Pair work; Group work; Prediction; Feedback.
Teaching aids: Book, board, pictures
Time and date: 35 minutes
Procedure: 1> Warm up: 5 minutes
2> Presentation: 30 minutes

Stages/ Steps – Teacher/ Students’ activities
Contents

LOOK, LISTEN AND REPEAT.
Introducing the characters and situations they meet each other.
Giving the vocabulary.

Giving the structure.


Practising the greeting with each other.

LOOK AND SAY.
Asking students to remember the characters’ name and fill in the blanks.
Practising the dialogues in pairs.
LET’S TALK.
Asking students to work in group of two or three and practise the greeting with each other.
Asking some groups to play the role.
* HOMEWORK AND COMMENTS.
Asking students to do exercises in workbook.
Giving the comments
Saying goodbye.

Hello:(gesture)
Hi:(gesture)
I’m Nam.
I am Nga.
I’m = I am
Hello. I’m Mai.
Hi. I’m Nam.


Hello. I`m Alan. Hi. I`m Lili.
Hello. I`m Mai. Hello, Mai. I`m Nam.A: Hello. I`m Phuong.
B: Hi, Phuong. I`m Minh.

LESSON PLAN OUTLINE
Unit 1: HELLO.
Lesson 1. – Section A:4, 5, 6.
Objectives: After the lesson, students can say hello to somebody and introduce their name to.
Language contents:
Vocabulary : Hello, Hi.
Structures: I’m Nam.
I’m = I am

Skills: Listening .
Teaching techniques: Pair work; Group work; Prediction; Feedback.
Teaching aids: Book, board, pictures
Time and date: 35 minutes
Procedure: 1> Warm up: 5 minutes
2> Presentation: 30 minutes

Stages/ Steps – Teacher/ Students’ activities
Contents

LISTEN AND CHECK.
Introducing the pictures and the characters.
Asking students to listen.
(3 times)

Asking students to give the result.

SAY IT RIGHT.
Reading the text.
Asking students to repeat.
Asking some student to read exactly.
LET’S WRITE.
Asking students to work in pairs to complete the text.
Asking some to write the text on the board.
7) LET`S PLAY.
Asking students to work in pair to draw the faces on their fingers; then, practising the greeting.
* HOMEWORK AND COMMENTS.
Asking students to do exercises in workbook.
Giving the comments
Saying goodbye.

1. A: Hello. I`m Alan.
B: Hi, Alan. I`m Mai.
2. Hi. I`m Nam.
1:b 2:aHi/ I Hello/ Hi


1. I am Thanh.
2. Hello. I`m Thanh.

LESSON PLAN OUTLINE
Unit 1: HELLO.
Lesson 1. – Section B: 1, 2, 3.
Objectives: After the lesson, students can say hello to somebody and welcome them for the first meeting.
Language contents:
Vocabulary : Nice to meet you.
Too
Structures: Nice to meet you.

Skills: Speaking.
Teaching techniques: Pair work; Group work; Prediction; Feedback.
Teaching aids: Book, board, pictures
Time and date: 35 minutes
Procedure: 1> Warm up: 5 minutes
2> Presentation: 30 minutes

Stages/ Steps – Teacher/ Students’ activities
Contents

1) LISTEN AND REPEAT.
Introducing the characters and situations they meet each other.
Giving the vocabulary.
Asking students to listen and repeatPractising the dialogue with each other.

2) LET`S TALK.
Asking all students to work in pair and practise the greeting.
Asking some students to play the role.
3) LISTEN AND NUMBER.
Asking students to work in individually to see the picture.
Asking all students to listen and number.
Correcting.
* HOMEWORK AND COMMENTS.
Asking students to do exercises in workbook.
Giving the comments
Saying goodbye.

Nice to meet you.No_avatar

hi

em moi ra truong muon tham khao giao an let's learn English book 1, 2,3 ma em chua biet phai tim nhu the nao.anh giup em voi.

thanks

No_avatar
thanks!
No_avatar
cho em hoi co giao an let's learn english book 2?
No_avatar
tôi  rât thich những bai giang cua tac gia Trương Công Chức . Xin cảm ơn Anh nhe. Dạo nay tôi không thây Anh gưi bai giang lên nữa?
No_avatar
Anh Chưc co giao an bbook 3 không cho em xin vơi nhé. Cam ơn Anh nhiều
No_avatar
neu co bai giang bôk 3 gui cho toi mot ban. thank.
No_avatar
 Các Thầy Cô ơi, Em mới xuống dạy tiếng Anh tiểu học. Ai có Giáo án tiếng Anh Let's learn book 1,2,3 cho em xin với. Cám ơn nhiều
No_avatarf
toi moi vao xem trang nay va thay giao an minh dang can tham khao ma nhan vao bieu tuong tai ve thi ko tai dc,tai sao vay?
No_avatar

hi!

anh chi nao có giáo an let's learn english book3 cho em xin với

 

No_avatar
Quy ban dong nghiep nao co giao an Q2 let's learn English  toan bo 12 bai chi minh voi! Thanks!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓