Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAI 23: HIDROCLORUA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Bích Ngọc
Ngày gửi: 00h:18' 31-05-2010
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
BÀI 23: HIĐROCLORUA - AXIT CLOHIĐRIC VÀ MUỐI CLORUA

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
a) Học sinh biết:
- Hiđro clorua là chất khí tan nhiều trong nước và có một số tính chất riêng, không giống với axit clohiđric (không làm đổi màu giấy quì tím, không tác dụngvới đa vôi) .
- Cách nhận biết ion clorua.
- Phương pháp điều chế axit clohiđric trong công nghiệp và trong phòng thí nghiệm.
b) Học sinh hiểu:
Ngoài tính chất chung của axit, axit clohđric còn có tính chất riêng là tính khử do nguyên tố clo trong phân tử HCl có số oxi hoá thấp nhất -1.
2 Về kĩ năng
- Quan sát thí nghiệm (điều chế hiđro clorua và thử tính tan, nhận biết ion clorua).
- Viết PTHH của phản ứng giữa axit clohđric với kim loại hoạt động, oxit bazơ, bazơ, muối.
II. Chuẩn bị
Các thí nghiệm minh họa tính chất axit clohiđric
Movie thí nghiệm điều chế khí HCl trong phòng thí nghiệm
Movie thử tính tan của khí hiđroclorua
Mô phỏng phân tử HCl
Mô phỏng dây chuyền sản xuất HCl trong công nghiệp
Bảng tính tan.
III. Tiến trình giảng dạy

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

I.Hiđroclorua
1.Cấu tạo phân tử
Hoạt động 1:
GV yêu cầu HS:
- Cho biết loại liên kết hoá học trong phân tử HCl.
-Viết công thức cấu tạo của phân tử HCl.
GV: Cho HS xem mô phỏng phân tử HCl
2.Tính chất
Hoạt động2:
- GV cho HS xem thí nghiệm nghiên cứu độ tan của khí HCl trong nước (không bật tiếng), HS quan sát và trả lời các câu hỏi sau:
+ Hiện tượng?
+ Vì sao nước lại phun vào bình?
+ Vì sao dung dịch đổi màu?
+ Kết luận ngắn gọn về tính chất của khí hiđroclorua.- GV cho HS xem lại thí nghiệm (có bật tiếng).

II. Axit clohidric
1.Tính chất vật lý:
Hoạt động3:
- GV giới thiệu: axit HCl là chất lỏng không màu, mùi xốc,dung dịch HCl đặc bốc khói trong không khí ẩm.
- GV yêu cầu HS giải thích hiện tượng “bốc khói”?

2.Tính chất hóa học:
Hoạt động4:
- GV yêu cầu HS:
+ Nêu tính chất hóa học chung của axit?
+ Viết các phương trình hoá học của axit HCl với các chất sau: Fe, CuO, Mg(OH)2, CaCO3.

Hoạt động5:
GV cho HS quan sát thí nghiệm giữa dung dịch axit HCl đặc và dung dịch K2Cr2O7, sau đó yêu cầu HS:
+ Viết phương trình phản ứng
+ Nhận xét sự thay đổi số oxi hoá và cho biết vai trò của HCl trong phản ứng.
+ Kết luận ngắn gọn về tính chất axit HCl.Hoạt động6:
GV yêu cầu học sinh hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
KMnO4 rắn + HClđặc(
MnO2rắn + HClđặc(
Pb3O4rắn + HClđặc(

3.Điều chế:
a.Trong phòng thí nghiệm:
Hoạt động7:
- GV đặt câu hỏi: từ việc diều chế và tính chất của khí HCl em cho biết để điều chế dung dịch HCl ta làm thế nào?
- GV: Cho HS xem thí nghiệm điều chế HCl trong phòng thí nghiệm
- GV viết phương trình phản ứng:

NaClrắn + H2SO4đặc ( NaHSO4 +
HCl(

2NaClrắn + H2SO4đặc ( Na2SO4 +
2HCl(

b.Trong công nghiệp
Hoạt động8:
GV: cho HS xem mô phỏng dây chuyền sản xuất HCl trong công nghiệp và giải thích 1 số nguyên tắc khoa học của sản xuất hóa học và đưa ra câu hỏi: tại sao phải sử dụng nguyên tắc ngược dòng.

III. Muối clorua và nhận biết ion clorua
1.Một số muối clorua:
Hoạt động 9:
- GV dùng bảng tính tan và yêu cầu HS nhận xét về tính tan của muối clorua.
- GV hỏi về ứng dụng của muối clorua và cho biết thêm 1 số ứng dụng khác.2.Nhận biết ion clorua
Hoạt động 10:
- GV yêu cầu HS dựa vào độ tan cuả muối clorua dự đoán cách nhận biết ion clorua.
- GV cho HS xem thí nghiệm nhận biết axit HCl và ion clorua.
Hoạt động 11:
- GV tóm tắt kiến thức đã
 
Gửi ý kiến