Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MAU BIEN BAN XEP LOAI CUOI NAM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: La Ba Dai (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:09' 21-05-2010
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 354
Số lượt thích: 0 người
Cộng hoa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hanh phúc
________________________________

Biên bản đánh giá, xếp loại giao viên
Học kì II năm học 2009-2010
Tổ chuyên môn: 4+5
Trường tiểu học số 2 xã Lương Thịnh
Căn cứ công văn số ......./SGD&ĐT-TCCB ngày... tháng..năm 2010 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên trong các trường mầm non, phổ thông và các trung tâm.
Hôm nay ngày 19 tháng 5 năm 2010.
Tổ chuyên môn 4+5 chúng tôi gồm ..../....(Vắng:...........) đã tiến hành nhận xét đánh giá xếp loại Học kì II từng giáo viên trong tổ theo 3 lĩnh vực công tác; kết quả cụ thể như sau:
( Đánh giá lần lượt cá nhân trong tổ; ghi rõ các ý kiến nhận xét về ưu khuyết điểm từng thành viên và bản thân cá nhân; cho điểm, xếp loại từng cá nhân)
Giáo viên trong biên chế:
1. Bà: Xếp loại: ......
ý kiến nhận xét:........................................................................................................
...................................................................................................................................
2. Bà: Xếp loại:.......
ý kiến nhận xét:........................................................................................................
...................................................................................................................................
3. Bà: Xếp loại:.......
ý kiến nhận xét:........................................................................................................
...................................................................................................................................
4. Bà: Xếp loại:.......
ý kiến nhận xét:........................................................................................................
...................................................................................................................................
5. Ông: Xếp loại:.......
ý kiến nhận xét:........................................................................................................
...................................................................................................................................
6. Bà: Xếp loại:........
ý kiến nhận xét:........................................................................................................
...................................................................................................................................
B. Giáo viên hợp đồng: Không.
( Kèm theo bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại từng cá nhân của tổ chuyên môn).
Kết thúc vào hồi....giờ...phút cùng ngày.
Biên bản được thông qua và lập thành 02 bản có giá trị như nhau(nhà trường 1 bản lưu ở tổ 1 bản./.
Chữ kí của cá thành viên trong tổ.
( Có đầy đủ chữ kí và họ tên của từng thành (viên trong tổ tham gia dự họp)


 
Gửi ý kiến