Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

công thức sóng cơ - NC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Thị Tuyết Lan
Ngày gửi: 19h:27' 26-10-2008
Dung lượng: 257.5 KB
Số lượt tải: 812
Số lượt thích: 0 người
ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ
1. Phương trình sóng tại nguồn O: 
( Khi sóng truyền theo chiều dương của trục tọa độ, phương trình sóng tại một điểm M có tọa độ x là: 
( Khi sóng truyền theo chiều âm của trục tọa độ, phương trình sóng tại một điểm M có tọa độ x là: 
Nếu biên độ sóng không đổi (hoặc năng lượng sóng được bảo toàn) quá trình truyền sóng thì aM=a.
2. Bước sóng:
( Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm dao dộng cùng pha và ở gần nhau nhất.
( Gọi là khoảng cách giữa n ngọn sóng: .
( Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì
( nếu quan sát được n ngọn sóng nhô lên trong thời gian t(s) thì chu kì sóng là:
(

3. Độ lệch pha của hai sóng tại hai điểm M,N trên cùng một phương truyền sóng:
( Độ lệch pha: với d=MN.
Điểm nào gần nguồn hơn sóng tại đó sẽ sớm pha hơn.
( Đặc biệt:
+ Sóng tại M, N cùng pha nhau:  (k=1,2,3…)
+ Sóng tại M, N ngược pha nhau:  (k=0,1,2,3…)
+ Sóng tại M,N vuông pha:  (k=0,1,2,3…)
4. Một số nhận xét:
( Phân biệt tốc độ dao động (của các phần tử của môi trường) và tốc độ truyền sóng:
+ Tốc độ lan truyền sóng:  (s là quãng đường mà sóng truyền được trong thời gian t)
+ Tốc độ dao động:
( Quá trình truyền sóng là quá trình:
+ truyền pha dao động vì trong quá trình truyền sóng chỉ có pha dao động được truyền đi, còn các phần tử vật chất không bị truyền đi (quá trình truyền sóng là quá trình truyền biến dạng).
+ truyền năng lượng.
( Trong quá trình truyền sóng, biên độ sóng giảm ( năng lượng sóng giảm.
( Sóng có tính tuần hoàn theo thời gian với chu kì T và có tính tuần hoàn trong không gian với chu kì ( (cứ sau mỗi đoạn có độ dài bằng bước sóng, sóng lại có hình dạng lặp lại như cũ) .
GIAO THOA SÓNG
I. Trường hợp phương trình sóng của hai nguồn giống nhau:
1. Điều kiện để có giao thoa: Hai sóng là hai sóng kết hợp tức là hai sóng cùng tần số và có độ lệch pha không đổi (hoặc hai sóng cùng pha).
2. Phương trình sóng tổng hợp tại điểm M trong vùng có giao thoa:
( Phương trình sóng tại hai nguồn kết hợp:

( Phương trình sóng tổng hợp tại M:

3. Độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M:

4. Biên độ sóng tổng hợp:
AM =2.A.= 
( Amax= 2.A khi:
+ Hai sóng thành phần tại M cùng pha ( ((=2.k.( (k(Z)
+ Hiệu đường đi d= d2 – d1= k.(
( Amin= 0 khi:
+ Hai sóng thành phần tại M ngược pha nhau ( ((=(2.k+1)( (k(Z)
+ Hiệu đường đi d=d2 – d1=(k + ).(
( Để xác định điểm M dao động với Amax hay Amin ta xét tỉ số 
+ Nếu k=số nguyên thì M dao động với Amax và M nằm trên cực đại giao thoa thứ k
+ Nếu k+  thì tại M là cực tiểu giao thoa thứ (k+1)
3 Khoảng cách giữa hai đỉnh liên tiếp của hai hypecbol cùng loại (giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu giao thoa): (/2.
4. Số đường dao động với Amax và Amin :
( Số đường dao động với Amax (luôn là số lẻ) là số giá trị của k thỏa mãn điều kiện:
 và k(Z.
Vị trí của các điểm có cực đại giao thoa xác định bởi:  (thay các giá trị tìm được của k vào)
( Số đường dao động với Amin (luôn là số chẵn) là số giá trị của k thỏa mãn điều kiện:
 và k(Z.
Vị trí của các điểm có cực tiểu giao thoa xác định bởi:  (thay các giá trị tìm được của k vào).
( Số cực đại giao thoa bằng số cực tiểu giao thoa + 1.
II. Trường hợp hai nguồn sóng dao động ngược pha nhau:
1. Phương trình sóng tại điểm M trong vùng có giao thoa:
( Phương
 
Gửi ý kiến