Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo kiểm điểm Chi ủy

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Tất Khang
Ngày gửi: 08h:41' 18-05-2010
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 2877
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN THÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 3


BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CHI UỶ TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 3
NHIỆM KỲ 2005-2010


Trong nhiệm kì vừa qua, với tình tình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp: Khủng hoảng kinh tế thế giới dẫn đến suy thoái kinh tế trong nước. Tình hình thiên tai dịch bệnh diễn ra khắp nơi làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân. Đặc biệt là người dân trong vùng tuyển sinh vốn đã khó khăn về kinh tế. Nhưng tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của các ban ngành cấp trên, sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, sự đồng lòng của tập thể CB-GV và học sinh. Nên trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên rõ rệt, đặc biệt chất lượng văn hoá và hạnh kiểm. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh. Với những đặc điểm như thế:
Chi ủy Chi bộ trường tự kiểm điểm công tác chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III (2005-2010) và phương thức lãnh đạo của Chi ủy trong nhiệm kỳ như sau:
Chi ủy nhiệm kỳ 2005-2010 gồm 03 đồng chí; gồm 2 đồng chí trong Ban giám hiệu, 01 đ/c đồng chí là bí thư đoàn trường. Với cơ cấu như trên, đã bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, bao quát của Chi ủy trên các mặt công tác và ở tất cả các cá nhân và tổ chức đoàn thể trong toàn trường.
I./ Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị:
1./ Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
- Trong nhiệm kỳ, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh uỷ, huyện ủy; trong bối cảnh tình hình cả nước và vùng tuyển sinh còn nhiều khó khăn, Chi ủy chi bộ đã lãnh đạo chính quyền tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, đồng thời đã nghiên cứu và một mặt kiến nghị tháo gỡ, mặt khác đã tham mưu đề xuất nhiều ý kiến thiết thực cho Sở giáo dục.
Trong công tác thường xuyên, đổi mới phương thức dạy và học, tiếp tục thực hiện phong trào “Hai không” với “Bốn nội dung”, Tiếp thực thực hiện phong trào “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, Thực hiện cuộc vận động "Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo"
2./ Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các Đoàn thể:
a) Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
Chi ủy Chi bộ đã thường xuyên tổ chức cho Đảng viên và cán bộ công nhân viên chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương; tổ chức cho cán bộ Đảng viên tham dự các buổi sinh hoạt chính trị, thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế do Huyện ủy tổ chức; duy trì đều đặn việc cung cấp sổ tay xây dựng đảng, thông báo nội bộ, thông tin tham khảo cho các chi bộ sử dụng trong sinh hoạt chính trị tư tưởng hàng tháng; chỉ đạo đảng viên quan tâm tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, nắm bắt và phản ảnh kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ công chức, Đảng viên; chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, Đảng viên, viên chức.
b) Xây dựng Đảng về tổ chức:
Đã tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình; củng cố cấp uỷ các chi bộ trực thuộc thông qua việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Đại hội nhiệm kỳ V, chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, giúp các đang viên nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí đảng viên; nhắc nhở và thường xuyên kiểm tra việc giới thiệu Đảng viên về sinh hoạt ở nơi cư trú; tổ chức thực hiện tốt việc sưu tra lý lịch chính trị phục vụ công tác cán bộ và phát triển Đảng viên mới.
Chi ủy Chi bộ luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng, đã chỉ đạo các đoàn thể, cá nhân xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng các nhân tố tích cực và giao chỉ tiêu cụ thể về công tác phát triển Đảng viên mới cho các đoàn thể
Hằng năm thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, theo phương án (A3) đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên. Chú trọng công tác bồi dưỡng
 
Gửi ý kiến