Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hướng dẫn đánh giá xếp loại GV-CBQL

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Mạnh Thắng
Ngày gửi: 21h:09' 15-05-2010
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 1693
Số lượt thích: 0 người

Hướng dẫn
Quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên


I. Căn cứ:
Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 5/12/1998 của Bộ trưởng – Trưởng Ban tổ chức – Cán bộ Chính Phủ (nay là Bộ nội vụ) về việc ban hành quy chế đánh giá công chức hàng năm.
Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ nội vụ về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.
Công văn số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày 17/4/2006 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn một số điều trong “quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập”.
Công văn số 5875/BGD&ĐT-TCCB ngày 11/7/2006 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, viên chức không trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.
Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Và Công văn số 426/SGD-TH ngày 24/5/2007 của Sỏ GD&ĐT Hà Giang về việc thực hiện quyết định 14/2007 của Bộ GD&ĐT.
II. Quy trình:
1. Cán bộ quản lý:
1.1 Cá nhân viết bản kiểm điểm theo mẫu tại quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 5/12/1998 của Bộ trưởng – Trưởng Ban tổ chức – Cán bộ Chính Phủ (nay là Bộ nội vụ) về việc ban hành quy chế đánh giá công chức hàng năm.
1.2 Tổ chức họp hội đồng sư phạm:
- Thông qua bản kiểm điểm cá nhân.
- Tập thể hội đồng sư phạm góp ý
- Toàn thể cán bộ, công chức viên chức bỏ phiếu kín đánh giá xếp loại (theo mẫu do phòng ban hành).
- Thu phiếu công khai, tiến hành niêm phong tại chỗ.
1.3 Sau cuộc họp, ghi tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá của hội đồng sư phạm vào bản kiểm điểm (hiệu trưởng ghi cho phó hiệu trưởng và phó hiệu trưởng ghi cho hiệu trưởng).


1.4 Nộp hồ sơ về phòng giáo dục (chậm nhất ngày 10/6 hàng năm) gồm:
- Bản kiểm điểm của cán bộ quản lý.
- Phiếu đánh giá (phiếu kín đã được niêm phong).
- Biên bản họp hội đồng sư phạm tại buổi họp đánh giá xếp loại.
2. Giáo viên:
2.1 Đối với giáo viên mầm non và giáo viên trung học cơ sở:
Căn cứ quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ nội vụ về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.
Căn cứ công văn số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày 17/4/2006 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn một số điều trong “quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập”.
Căn cứ công văn số 5875/BGD&ĐT-TCCB ngày 11/7/2006 của Bộ Giáo dục và đào tạ
 
Gửi ý kiến