Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo thành tích công đoàn năm học 2009-2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Xuân Oanh
Ngày gửi: 03h:43' 13-05-2010
Dung lượng: 120.0 KB
Số lượt tải: 1571
Số lượt thích: 0 người
Công đoàn GD Quảng Trạch Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
CĐ Trường THCS Cảnh Dương Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số 1 / TTr- KT Cảnh Dương, Ngày tháng 5 năm 2010

Tờ trình
V/v đề nghị Liên đoàn lao động Huyện Quảng Trạch tặng Giấy khen
năm học 2009-2010

Kính gửi : - Liên đoàn lao động Huyện Quảng Trạch
- Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục Quảng Trạch

Căn cứ quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn ban hành theo quyết định số : 777/QĐ - TLĐ ngày 26/5/2004 và thông tri hướng dẫn thi hành quy chế số : 97/ TLĐ ngày 3/9/2004 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:
Ban chấp hành công đoàn trường THCS Cảnh Dương đã tổng kết thành tích hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn , các phong trào thi đua của đơn vị năm học 2006-2007 như sau :
1. Về hoạt động và xây dựng và tổ chức công đoàn trường THCS Cảnh Dương :
2. Về tổ chức phong trào thi đua :
Với những thành tích trên , BCH công đoàn trường THCS Cảnh Dương đề nghị ban thường vụ công đoàn giáo dục Quảng Trạch xét thưởng cho các cá nhân sau :
1. Tặng cờ thi đua năm cho : ............................................................................
2. Tặng cờ chuyên đề về : .......................cho...................................................
3. Tặng bằng khen cho tập thể cá nhân
4. Tặng bằng khen về chuyên đề cho tập thể cá nhân
5. Tặng giấy khen cho 01 tập thể 02 cá nhân
( Có danh sách kèm theo )
BCH công đoàn trường THCS Cảnh Dương đảm bảo thành tích tập thể , cá nhân được đề nghị khen thưởng là đúng thực tế .
Kính trình ban thường vụ công đoàn Quảng Trạch xét quyết định .
Hồ sơ kèm theo gồm :
- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng: 02 bản.
- Báo cáo thành tích tập thể đề nghị khen thưởng : 02 bản.
- Tóm tắc thành tích ( Danh sách trích ngang ) của tập thể , cá nhân đề nghị khen thưởng 02 bản .


T/M ban chấp hành CĐ
Chủ tịchTrương Thị Thu


Công đoàn GD Quảng Trạch Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
CĐ Trường THCS Cảnh Dương Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Báo cáo thành tích tập thể
Đề nghị khen thưởng : Liên đoàn lao động Quảng Trạch Tặng : Giấy khen

Tên đơn vị : Công đoàn trường THCS Cảnh Dương
Thuộc công đoàn GD Quảng Trạch quản lý
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tân Cảnh - Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình
Cơ cấu tổ chức : Công đoàn có 5 đ/c trong BCH và có 2 tổ công đoàn
Tổng số đoàn viên : 35 Đ/c / Tổng số công nhân viên chức và lao động : 35 Đ/c
1/. Những thành tích xuất sắc tiêu biểu :
I. Tình hình đội ngũ :
+ Tổng số CB,GV,NV : 35 ( Nữ : 24 )
+ Trình độ đoàn viên trong công đoàn :
 
Gửi ý kiến