Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quyết định thành lập Ban phụ trách Đội

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đăng Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:36' 10-05-2010
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 818
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT CÀNG LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TÂN AN A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Số:…………/QĐ
QUYẾT ĐỊNH
(V/V Thành lập Ban phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh
và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh )

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN A

-Căn cứ vào điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo quyết định số 51/ 2007/ QĐ-BGD & ĐT ngày 31/ 08/ 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-Căn cứ vào điều lệ và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh của Hội Đồng Đội Trung Ương.
-Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu Trưởng.
-Căn cứ vào tình hình thực tế, xét khả năng và nhu cầu công tác của cán bộ giáo viên.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay thành lập Ban phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh năm học 2009 –2010 gồm các ông ( bà )có tên sau :

1/ Ông : Phạm Thành Hịêp
Hiệu trưởng
Trưởng ban

2/ Ông : Nguyễn Đăng Khoa
TPT Đội
Phó Trưởng ban

3/ Ông : Nguyễn Văn Be
GV
Uỷ viên- phụ trách Đội lớp 5/1

4/ Ông : Phan Văn Hậu
GV
Uỷ viên-phụ trách Đội lớp 5 /2

5/ Bà : Nguyễn Thị Mai Trinh
GV
Uỷ viên- phụ trách Đội lớp 4/1

6/ Ông:Nguyễn Văn Bay
GV
Uỷ viên -phụ trách Đội lớp 4 /2

7/ Ông:Nguyễn Văn Phúc
GV
Uỷ viên -phụ trách Đội lớp 4 /3

8/ Ông: Võ Bình Liêu
GV
Uỷ viên -phụ trách Đội lớp 4 /4

9/ Bà: Nguyễn Thị Kim Phụng
GV
Uỷ viên -phụ trách Sao và Đội lớp 3/1

10/ Ông: Nguyễn Minh Tự
GV
Uỷ viên -phụ trách Sao và Đội lớp 3 /2

11/ Ông: Lê Hiền Đức
GV
Uỷ viên -phụ trách Sao và Đội lớp 3/3

12/ Bà: Lê Thị Tám
GV
Uỷ viên -phụ trách Sao lớp 2/1

13/ Bà :Lâm Thị Mỹ Anh
GV
Uỷ viên -phụ trách Sao lớp 2/2

14/ Ông: Phạm Văn Khương
GV
Uỷ viên -phụ trách Sao lớp 2/3

15/ Bà : Trần Thị Út
GV
Uỷ viên -phụ trách Sao lớp 1/1

16/ Bà: Nguyễn T Kim Hương
GV
Uỷ viên -phụ trách Sao lớp 1/2

17/ Bà: Phạm Hồ Hải Yến
GV
Uỷ viên -phụ trách Sao lớp 1/3

18/ Ông: Phan Thanh Tâm
GV
Uỷ viên -phụ trách Sao lớp 1/4


Điều 2: Ban Phụ Trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và Sao Nhi Đồng Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tham gia xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh và Sao Nhi Đồng Hồ Chí Minh ở nhà trường thông qua công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt động ngoại khoá ,các chủ đề năm học, chủ điểm từng tháng.
Điều 3: Các ông (bà) có tên ở điều I căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký .

Tân An ngày……….. tháng……... năm 2009
Hiệu Trưởng
Nơi nhận:
-Ông (bà) có tên ở điều 1
-Lưu văn phòng.

Phạm Thành Hiệp

 
Gửi ý kiến