Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DANH MỤC CV QUẢN LÝ-ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG HỌC 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Quốc Tấn (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:48' 03-05-2010
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
CÁC VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG HỌC
E. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
1. Văn bản
a) Ban hành văn bản
Luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Liên tịch Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
Quyết định số 09/1998/QĐ-VPCP ngày 22/11/1998 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời về viết hoa trong văn bản của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.
Hướng dẫn số 1156/HD-TLĐ ngày 22/11/2000 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn.
Quyết định số 31/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/8/1999 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc bãi bỏ 174 văn bản quy phạm pháp luật của ngành giáo dục và đào tạo.
Quyết định số 38/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 29/8/2000 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc bãi bỏ 11 thông tư liên bộ hết hiệu lực thi hành.
Quyết định số 41/2007/QĐ-BGDĐT ngày 08/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ GDĐT ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1999 đến năm 2005 hết hiệu lực.
Quyết định số 69/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động của trường sư phạm hết hiệu lực.
Chỉ thị số 636/CT-TTg ngày 20/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành luật.
Thông tư số 03/2009/TT-BNG ngày 09/7/2009 của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn dịch quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng anh để giao dịch đối ngoại.
b) Văn thư-Lưu trữ
Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.
Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư.
Pháp lệnh số 34/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Lưu trữ quốc gia.
Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh lưu trữ quốc gia.
Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/7/2005 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến.
c) Quản lý con dấu
Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu.
Thông tư liên tịch 07/2002/TT-LT của Bộ Công an và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
d) Bảo mật
Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về bảo vệ bí mật nhà nước.
Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.
Thông tư số 12/2002/BCA(A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ
 
Gửi ý kiến