Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập về câu hỏi đuôi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thi Quynh Nga
Ngày gửi: 23h:02' 03-05-2010
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 5550
Số lượt thích: 0 người

Tag - Questions
I . Complete each sentence with a tag- question
1. You don`t know where Ann is, …………..?
2. They haven`t seen this film, ……………..?
3. You wouldn`t tell anyone about it, ……………?
4. He`d never seen you before,……………….?
5. Let`s go out for a walk, …………………..?
6. This is your book,………………?
7. I am supposed to be here, ………….?
8. There is a meeting tonight, ……………………?
9. Tom won`t be here late, ………………………………?
10. You `re tired,……………………….?
11. You haven`t lived here long, ………………?
12. You came in a sports car, ………………………?
13. These cakes look good, ………………………?
14. You can speak German, …………………..?
15. You coundn`t do me a favour, ……………….?
II. What would you say in these situations? Write sentences with a question tag. Use the words in the brackets
1. You look out of the window. The sky is blue and the sun is shining ( beautiful day)
-> It is a beautiful day, isn`t it?
2. You`re with a friend outside a restaurant. You are looking at the prices which are very high
( expensive) -> It ………………………….
3. You `ve just come out of the cinema with a friend. You really enjoy the film. (great)
-> The film ……………………………..
4. You need a pen. Perhaps Jane has got one . ( not/ got) -> Jane, you …………..
5. You and your friend are listening to a woman singing. You like her voice very much.
( a lovely voice) -> She ………………….
6. You` re looking for Lan . Perhaps Kate knows where she is . ( not/ know)
-> Kate, you …………………..
7. You are trying on a jacket. You look in the mirrorand you don`t like what you see.
( Not/ look/ very good) -> It ………………..
8. You and your friend are walking over a wooden bridge. It`s very old and some parts are broken. ( not/ very safe) -> The bridge …………………..
III. Rewrite these sentences into tag questions
1. Doesn`t your brother like watching TV? ->……………………………………
2. Is Mary reading a book in her room? ->……………………………………
3. Won`t his parents buy him the new game? ->……………………………………
4. Have you just used the computer? ->……………………………………
5. Please,turn off the television? ->……………………………………
6. Let`s listen to the radio? ->……………………………………
7. Are there many interesting programs tonight? ->……………………………………
8. Am I late for the party? ->……………………………………
9. Didn`t Ba produce the first TV picture in 1920? ->……………………………………
10. Do they never go to the theater? ->……………………………………
* Keys:
I . 1. do you 2. have you 3. would you 4. hadn`t you 5. shall we
6. isn`t it 7. aren`t I 8. isn`t There 9. will he 10. aren`t you
11. have you 12. did you 13. don`t they 14. can`t you 15. could you
II.
2. -> It is very expensive ,isn`t it?
3. -> The film was very great, wasn`t it?
4. -> Jane, you haven`t got a pen, have you?
5. -> She has a lovely voice , doesn`t she?
6. -> Kate, you don`t know where Ann is , do you?
7. -> It doesn`t look very good, does it?
8. -> The bridge isn`t very safe, is it?
III. 1. Your brother doesn`t like watching TV, does he?
2. Mary is reading a book in her room, isn`t she?
3. His parents won`t buy him the new game, will he?
4. You have just used the computer, haven`t you?
5. Please, turn off the television, will you?
6. Let`s listen to the radio, shall we?
7. There are many interesting programs tonight, aren`t there?
8. I late for the party, aren`t I?
9. Ba didn`t produce the first TV picture in 1920, did he?
10. They never go to the theater, don`t they?


No_avatar

Chào bạn! Hôm nay mình lên mạng tìm bài tập về câu hỏi đuôi. Vô tình vào trang này và đã đăng kí thành viên luôn. Cũng lại tình cờ! Mình đã xem bài của bạn post và làm thử. Mình phát hiện đáp án bạn đưa ra có phần sai lệch. Ví dụ như câu số 2 lẽ ra đáp án phải là: have they. Rồi con rất nhiều câu khác đáp án bị sai. Mong bạn đính chính lại để mọi người có được bài tập về câu hỏi đuôi hay và chính xác! Chúc bạn vui!

No_avatar

ban co the cho minh cac cach chuyen hoc cau truc nhu the nao khong?

Ban lam on ghi ro rang cho minh voi

Minh cam on ban nhieu, gui vao hop thu: kittyhappy207@gmail.com nhe

Can on nhieu nhieu 

No_avatar
Thanks. 
No_avatarf

Many thanks.

 

No_avatar

bai tap nay thu vi ghe hen! Giup con hieu duoc nhieu hon.con chi moi 10 tuoi a Ngây thơ

 
Gửi ý kiến