Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Lê Xuân Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:29' 02-05-2010
Dung lượng: 12.3 KB
Số lượt tải: 5467
Số lượt thích: 2 người (californi hust, Đinh Hà Triều, Lý Thị Thanh Tuyền)
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 6
Cả năm :37 tuần x 4 tiết/ tuần =148 tiết
Học kì I :19 tuần x 4 tiết / tuần = 76 tiết
Học kì II :18 tuần x 4 tiết / tuần =71 tiết
Phân chia theo học kì và tuần học:


Cả năm
148 tiết
Số học ( 118 tiết)
Hình học (30 tiết)

Học kì I
19 tuần 76 tiết
61 tiết
15 tuần đầu x 3 tiết =45 tiết
4 tuần cuối x 4 tiết = 16 tiết
15 tiết
15 tuần đầu x1tiết =15 tiết
4 tuần cuối x 0tiết =0 tiết

Học kì II
18 tuần 72 tiết
57 tiết
15 tuần đầu x 3 tiết = 45 tiết
3 tuần cuối x 4 tiết =12 tiết
15 tiết
15 tuần đầu x 1tiết=15 tiết
3 tuần cuối x 0 tiết =0 tiết


Tuần
Môn
Tiết
Bài dạy

1
ĐS
1
2
3
§ 1.Tập hợp phần tử của tập hợp
§ 2.Tập hợp các số tự nhiên
§ 3.Ghi số tự nhiên


HH
1
§ 1.Điểm - Đường thẳng

2
ĐS
4
5
6
§ 4.Số phần tử của một tập hợp.Tập hợp con.
Luyện tập
§ 5.Phép cộng và phép nhân.


HH
2
§ 2.Ba điểm thẳng hàng

3
ĐS
7
8
9
Luyện tập.
Luyện tập.
§ 6.Phép trừ và phép chia.


HH
3
§ 3.Đường thẳng đi qua 2 điểm

4
ĐS
10 11
12
Luyện tập.
Luyện tập.
§ 7.Lũy thừa với số mũ tự nhiên.Nhân hai lũy thừa cùng cơ số


HH
4
§ 4.Thực hành trồng cây thẳng hàng

5
ĐS
13
14
15
Luyện tập
§ 8.Chia lũy thừa cùng cơ số
§ 9.Thứ tự thực hiện các phép tính.


HH
5
§ 5.Tia

6
ĐS
16
17
18
Luyện tập.
Luyện tập.
Kiểm tra 45 phút


HH
6
Luyện tập.

7
ĐS
19
20
21
§ 10.Tính chất chia hết của một tổng
§ 11.Dấu hiệu chia hết cho 2,cho 5
Luyện tập


HH
7
§6 .Đoạn thẳng

8
ĐS
22
23
24
§ 12.Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Luyện tập
§ 13.Ước và bội


HH
8
§ 7.Độ dài đoạn thẳng

9
ĐS
25
26
27
Luyện tập
§ 14.Số nguyên to á-Hợp so á-Bảng số nguyên tố
Luyện tập


HH
9
§ 8.Khi nào thì AM +MB =AB

10
ĐS
28
29
30
§ 15.Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Luyện tập
§ 16.Ước chung và bội chung


HH
10
Luyện tập

11
ĐS
31
32
33
Luyện tập
§ 17.Ước chung lớn nhất
Luyện tập


HH
11
§ 9.Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

12
ĐS
34
35
36
Luyện tập
§ 18 .Bội chung nhỏ nhất
Luyện tập


HH
12
§ 10.Trung điểm của đoạn thẳng.

13
ĐS
37
38
39
Luyện tập
Ôân tập chương 1
Ôân tập chương 1


HH
13
Luyện tập

14
ĐS
40
41
42
Kiểm tra 45 phút chương 1
§ 1.Làm quen với số nguyên âm
§ 2. Tập hợp các số nguyên


HH
14
Ôn tập chương 1

15
ĐS
43
44
45
§ 3.Thứ tự trong Z
Luyện tập
§ 4.Cộng hai số nguyên cùng dấu


HH
15
Kiểm tra chương 1

16
ĐS
46
47
48
49
Luyện tập
§ 5.Cộng hai số nguyên khác dấu
Luyện tập
§ 6.Tính chất phép cộng các số nguyên.

17
ĐS
50
51
52
53
Luyện tập
§ 7.Phép trừ hai số nguyên.
Luyện tập
§ 8.Quy tắc dấu ngoặc.

18
ĐS
54
55
56
57
Luyện tập.
Luyện tập.
Ôân tập HKI
Ôân tập HKI
No_avatar

minh ko co thich bai na0y cho lam

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓