Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chuan kien thuc ki nang tieu hoc

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thanh Lam
Ngày gửi: 20h:57' 02-05-2010
Dung lượng: 22.0 KB
Số lượt tải: 260
Số lượt thích: 0 ngườiTập huấn Thực hiện chuẩn kiến

thức kĩ năng trong dạy học
Hồng Lĩnh, 17- 18 /8/2009

* Chương trình GDPT cấp tiểu học
Chương trình là một chỉnh thể bao gồm 5 thành tố:
Mục tiêu GDTH (phát triển con người- Mục tiêu GD tiểu học, cụ thể mục tiêu GD môn học)
Nội dung GDTH (Cơ bản - Phát triển- Kế hoạch GD (DH), nội dung GDTH, cụ thể ND GD môn học)
Chuẩn KT, KN (Chuẩn KT,KN cấp học, cụ thể KT,KN ở từng lớp, chuẩnKT,KN ở Môn học)
Phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục (Con đường đạt đến mục đích)
Đánh giá kết quả GDTH (Đánh giá KQ giáo dục đối với HS ở các Môn học, đánh giá KQ giáo dục đối với HS ở các hoạt động GD trong mỗi lớp và cuối cấp)
Kết hợp đánh giá và tự đánh giá
Kết hợp định tính và định lượng
Kết hợp tự luận và trắc nghiệm

I. Mục tiêu giáo dục tiểu học, yêu cầu ND
Mục tiêu GDTH giúp HS hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tụê, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để HS tiếp tục học THCS
ND đảm bảo cho HS có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, XH và con người, có kĩ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán; có thói quen RL thân thể, giữ vệ sinh, có hiểu biết ban đầu vè hát, múa, âm nhạc, mĩ thuật.

II. Chuẩn KT, KN
1. Khái niệm
Cái được chọn làm căn cứ để đối chiếu, để hướng theo đó mà làm cho đúng, đạt được chuẩn đó
Chuẩn KT, KN là yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức và kĩ năng của môn học mà hoạt động GD cần phải và có thể đạt được

2. Sử dụng Chuẩn kiến thức, kĩ năng
Chuẩn KT, KN là cơ sở để biên soạn SGK, quản lí dạy học, dạy học, đánh giá kết quả GD ở từng môn học và hoạt động GD nhằm đảm bảo tính thống nhất, tính khả thi của CT tiểu học, bảo đảm chất lượng và hiệu quả của quá trình GD ở tiểu học


3. Th?c tr?ng
Quyết định số 43/2002-BGD ĐT của Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành Chương trình GDPT- cấp tiểu học
Quyết định số 16/2006-BGD ĐTngày 5/6/2006 của Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành Chương trình GDPT
Chuẩn KT,KN được cụ thể hoá ở các chủ đề của môn học theo từng lớp, ở các lĩnh vực học tập cho từng lớp và cho cả cấp học
Văn bản 896, văn bản Hướng dẫn DH vùng miền


Hướng dẫn
Thực hiện chương trình
SGK, SGV
Dạy học
HS
Dạy học theo Phân phối chương trình - SGK
3. Th?c tr?ng

Phát triển
Cơ bản
Nội dung
Phát triển
Cơ bản
SGK
Chuẩn
Chuẩn KT, KN: Cơ bản + tối thiểu, mọi HS phải đạt được
Sách giáo khoa
Thực tiễn d?y h?c
Theo SGK: (nhầm lẫn SGK là pháp lệnh)
-> Khó, dài, nặng
-> Quá tải (GV và HS)
Theo chương trình (C.trình là pháp lệnh)
Đảm bảo nội dung
Dạy theo chuẩn + đánh giá theo chuẩn

Chưa quan tâm đến chuẩn KT,KN hoặc có quan tâm nhưng xác định chuẩn KT,KN chưa chính xác
Dạy học vuơt chuẩn hoặc thấp hơn chuẩn
Tình trạng quá tải HS mệt mỏi, lãng phí thời gian
vì chủ yếu dựa vào SGK, SGV, Phân phối chương trình.

Thực tiễn dạy học

Mục tiêu chung:
Mục tiêu riêng:
Mục tiêu GDTH
Môn học
Thực tiễn dạy học
III. Dạy học theo chuẩn
GV xác định nội dung cơ bản, cần thiết nhất của mỗi bài, mỗi tiết học trong SGK
Từ Nội dung cơ bản, cần thiết lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động cho phù hợp các đối tượng trong lớp học
Bài học, tiết học không khó, không dài, HS lĩnh hội KT,KN nhẹ nhàng, tự nhiên hiệu quả
Thấy được sự khác nhau giữa SGK, SGV và Chuẩn:
Giảm bớt những yêu cầu cao ở mỗi tiết học trong SGV.
Làm cho tiết học không khó, không dài với tất cả HS trong lớp.
Điều chỉnh mục tiêu chương, bài -> mục tiêu tiết học
Lựa chọn, cụ thể hoá:
- Kiến thức
- Kĩ năng cơ bản nhất
- Bài tập
III. Dạy học theo chuẩn
IV.C?u trỳc ti li?u
Cụ thể hoá các yêu cầu về chuẩn KT, KN (yêu cầu tối thiểu phải đạt đối với tất cả HS)
Là căn cứ để GV xác định mục tiêu tiết học
Giúp GV tập trung vào những mục tiêu chính.
Nêu những yêu cầu với HS khá, giỏi
Là căn cứ để GV giới thiệu cho cả cả lớp và hướng dẫn riêng cho HS khá, giỏi.
Đây không phải là yêu cầu đối với tất cả HS trong lớp
(đối với môn Toán: là những yêu cầu cần đạt về kĩ năng thực hành, GV cần giới thiệu và hướng dẫn để HS khá, giỏi làm được tất cả các BT trong SGK)
V. Dánh giá
Làm căn cứ để điều chỉnh quá trình GD
Đánh giá kết quả GD ở các môn học, hoạt động GD, phảI:
- Bảo đảm tính toàn diện, tính khách quan, trung thực
- Đánh giá căn cứ theo Chuẩn KT,KN và yêu cầu thái độ
- Phối hợp đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ; đánh giá của GV và tự đánh giá của HS, nhà trường và gia đình, cộng đồng
- Kết hợp hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận và các hình thức khác
1. Nguyên tắc đánh giá
- Kết hợp đánh giá định lượng và định tính trong đánh giá, xếp loại
- Công khai, công bằng, khách quan, chính xác và toàn diện
- Coi trọng việc động viên, khuyến khích sự tiến bộ của HS
- Phát huy tính năng động, sáng tạo, tự lĩnh hội, tự đánh giá, hình thành tính tự tin cho HS
2. Hình thức đánh giá
- Kết hợp đánh giá bằng điểm số và đánh giá bằng nhận xét
- Kết hợp đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì
- Đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá (kết hợp kiểm tra hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, đảm bảo điều kiện của địa phương
- Đối với học sinh có hoàn cảnh Khó khăn (học sinh khuyết tật, học sinh lang thang cơ nhỡ lớp học tình thương)thì căn cứ vào mục tiêu và điều kiện của từng đối tượng để đánh giá.
3. Yêu cầu về đề kiểm tra học kì
- Nội dung bao quát chuẩn KT,KN, yêu cầu thái độ của chương trình môn học đã học
- Đảm Bảo tính chính xác, khoa học
- Phù hợp với thời gian kiểm tra
- Đánh giá khách quan trình độ HS
4. Tiêu chí đề kiểm tra học kì
- Nội dung không nằm ngoài chương trình
- Nội dung rải ra trong chương trình học kì
Có nhiều câu hỏi trong một đề, phân định tỉ lệ phù hợp giữa câu hỏi tự luận và câu trắc nghiệm khách quan
- Tỉ lệ nhận biết và thông hiểu khoảng 80%, vận dụng khoảng 20%
Câu hỏi diễn đạt rõ nghĩa, đơn nghĩa, nêu đúng, đủ yêu cầu
- Mỗi câu hỏi phải phù hợp với thời gian và số điểm cho nó
5. Quy trình ra đề kiểm tra học kì
1. Xác định mục tiêu, mức độ, nội dung hình thức kiểm tra
2. Thiết lập bảng hai chiều
3. Thiết kế câu hỏi theo bảng hai chiều
4. Xây dựng đáp án và hướng dẫn chấm
6. Dánh giá theo chuẩn
Đánh giá bằng điểm số:
Bộ đã có bộ đề kiểm tra (căn cứ theo chuẩn, tuy nhiên không tránh khỏi sơ suất) có thể:
Khó
Dài
Chưa hay
Bộ đề chỉ có giá trị tham khảo
Căn cứ thực tế: tập hợp, lựa chọn, điều chỉnh phù hợp
6.Dánh giá theo chuẩn
Đánh giá bằng nhận xét:
Bám sát chuẩn
Giảm bớt tiêu chí, minh chứng
Giảm bớt yêu cầu cần đạt
VI. Thực hiện chuyên đề
Nghiên cứu kĩ tạp chí Chuyên đề GDTH
Nghiên cứu tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn:
Nắm chắc chuẩn KT, KN các môn học
Tổ chức thảo luận trong tổ, trong hội đồng GD
Tổ chức dạy thí điểm
Đánh giá, rút kinh nghiệm
VI. Thực hiện chuyên đề
Tập huấn cán bộ chỉ đạo:
Hiệu trưởng, hiệu phó
Giáo viên cốt cán
Cán bộ chỉ đạo chuyên môn phòng GD
Thống nhất đánh giá giờ dạy theo chuẩn.
Không đánh giá giờ dạy theo SGK, SGV (đánh giá theo yêu cầu cần đạt)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓