Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu Tờ trình

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: www.kynangquanly.com.vn
Người gửi: Chu Văn Quý (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:09' 27-01-2010
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 1533
Số lượt thích: 0 người


ĐƠN VỊ:…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN TRÌNH Độc lập –Tự do – Hạnh phúc _______________ __________________________

Số: ………(nội bộ, nếu có) Địa danh, ngày……tháng…… năm……


TỜ TRÌNH
Về việc ………………………………………………….
______________

Kính gởi:……………………………………

(Tóm tắt nội dung sự việc)………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(Nêu những yêu cầu, thuận lợi, khó khăn của sự việc)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (Nêu những ý kiến đề xuất) ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trân trọng kính trình./.

DUYỆT
(CHỨC VỤ NGƯƠI ĐƯỢC TRÌNH) TRƯỞNG BỘ PHẬN TRÌNH
Họ tên người sẽ duyệt Họ tên người ký
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƠN VỊ…………… Độc lập –Tự do – Hạnh phúc _______________ __________________________

Số: /(năm)/ TTr-TÊN CƠQUAN (tắt) Địa danh, ngày……tháng…… năm……

TỜ TRÌNH
Về việc ………………………………………………….
______________

Kính gửi:……………………………………

(Tóm tắt nội dung sự việc)………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (Nêu những yêu cầu, thuận lợi, khó khăn của sự việc) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
(Nêu những ý kiến đề xuất) …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
Trân trọng kính trình./.Thủ trưởng đơn vị

Nơi nhận:
Như trên;
- …
- …
- Lưu HC; NDM. Họ tên người ký

CÔNG TY THỜI TRANG 5Đ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG THIẾT KẾ MẪU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________ __________________________

Số: 45/TTr–TKM TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2005

TỜ TRÌNH
Về việc duyệt mua một màn hình máy vi tính
______________

Kính gởi: Bà Giám đốc

Hiện nay, tại Phòng Thiết kế Mẫu, có một màn hình vi tính đã bị hư, cần mua thay mới.
Chuyên viên kỹ thuật vi tính của Phòng kỹ thuật đã đến xem xét và kết luận màn hình đã quá cũ (trang bị từ năm 1996), bộ giải mã màu bị hư, và đèn hình yếu. Ngoài ra, độ phân giải tối đa của màn hình quá thấp, không đáp ứng được các yêu cầu mới hiện nay của công việc. Phòng Kỹ thuật cũng đề nghị thay mới bằng màn hình Samsung 17”, SyncMaster 753DFX để phục vụ công viêc tốt hơn.
Theo các báo giá của 03 đơn vị bán đã nhận, gồm Công ty Hoàn Tất, Công ty Nhật Thu và Công ty Đức Việt, thì với loại màn hình nêu trên, Công ty Đức Việt có giá bán thấp nhất, là 130USD.
Theo tỉ giá USD của ngân hàng Ngoại thương, đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 20/12/2005 (15.700 đồng/USD), thì giá tiền trên qui thành tiền 2.041.000 đồng.

Ý kiến đề xuất:
Để phục vụ tốt cho công việc, kính trình Bà Giám đốc duyệt chi 2.041.000 đồng (Hai trệu không trăm bốn mươi mốt ngàn đồng chẵn) để mua màn hình nêu trên.
Trân trọng kính trình./.

DUYỆT
GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG
Vương Hồng Diễm Mai Trần Thị Thùy Trang
CÔNG TY TNHH LUDACO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG HÀNH CHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________ __________________________

Số: 145/TTr–HC TP. Hồ Chí Minh, ngày14 tháng 12 năm 2005


TỜ TRÌNH
Về việc duyệt chi mua văn phòng phẩm quý 1/2006
________________

Kính gửi: Ông Giám đốc

Hiện nay, số lượng văn phòng phẩm mua từ quý trước cho Công ty đã gần hết, cần mua tiếp cho quý 1/2006.
Phòng Hành chánh đã tập hợp nhu cầu của các bộ phận (theo danh mục thống kê đính kèm).
Sau khi đã khảo giá tại một số cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm (kèm các bản báo giá của những cơ sở này), Phòng Hành chánh nhận thấy Cơ sở Lê Văn, số 2235 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, báo tổng số tiền trọn gói thấp nhất, là 16.500.000 đồng.

Ý kiến đề xuất:
Để phục vụ tốt cho công việc, kính trình Ông Giám đốc duyệt chi 16.500.000 đồng (Mười sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) để mua văn phòng phẩm quý 1/2006.

Trân trọng kính trình./.


DUYỆT
GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG

Lê Hồng Thiên Trần
 
Gửi ý kiến