Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giao lưu Tiếng việt cho HS dân tộc (PGD)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Công Huỳnh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:36' 29-04-2010
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
UBND THÀNH PHỐ BẢO LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 75 /CV -GD
Bảo Lộc, ngày 28 tháng 4 năm 2010

V/v Hướng dẫn tổ chúc giao lưu“Tiếng Việt của chúng em”cho học sinh dân tọc thiểu số


 Kính gửi: - Hiệu trưởng trường Tiểu học Bùi Thị Xuân.
- Hiệu trưởng trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện.
- Hiệu trưởng trường Tiểu học Lam Sơn.
Thực hiện tinh thần số công văn 1270 /BGDĐT-GDDT ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số. Phòng GD-ĐT hướng dẫn các trường một số vấn đề sau:
1. Mục tiêu:
Phát triển các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết của học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng Tiếng Việt và tình yêu Tiếng Việt của học sinh.
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo thiết thực, có chất lượng phù hợp với điều kiện của nhà trường.
- Động viên được học sinh dân tộc thiểu số học tốt môn Tiếng Việt
3. Đối tượng tham gia:
Là học sinh dân tộc thiểu số đang học tại các trường Tiểu học vùng dân tộc.
4. Hình thức tổ chức:
Tiến hành giao lưu giữa học sinh các lớp, các khối trong nhà trường. Thành lập các đội tham gia giao lưu với các trường có học sinh dân tộc trong thành phố và trong tỉnh. Tổ chức chấm điểm cho mỗi nội dung giao lưu để tạo không khí thi đua giữa các lớp, các khối, các trường…
5. Nội dung:
Căn cứ vào chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học, soạn thảo các nội dung giao lưu để học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 5 thể hiện được các kỹ năng đọc, nghe, nói, viết phù hợp với trình độ học sinh ở mỗi khối lớp.
Học sinh thể hiện 4 kỹ năng: đọc, nghe, nói, viết thông qua các nội dung giao lưu như: chào hỏi, viết chữ đẹp, kiến thức Tiếng Việt, năng khiếu( đọc thơ, kể chuyện, hát..)
Khuyến khích lựa chọn các hình thức thể hiện nội dung giao lưu mang màu sắc văn hóa của dân tộc thiểu số.
Nhận được công văn này Phòng GD-ĐT thành phố Bảo Lộc yêu cầu các Hiệu trưởng thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả triển khai chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số về phòng GD-ĐT trước ngày 18 tháng 5 năm 2010.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

Như trên (để thực hiên);
Lãnh đạo PGD;
Lưu: CM, VP.

( đã ký )

Từ Ngọc Thanh 
Gửi ý kiến