Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KE HOACH GIANG DAY TIN HOC 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Ngọc Sinh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:59' 15-10-2008
Dung lượng: 247.0 KB
Số lượt tải: 305
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC LỚP 10
NĂM HỌC 2008-2009

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung của bậc học phổ thông
Môn tin học nhằm cung cấp cho Học Sinh những kiến thức phổ thông về nghành khoa học tin học, hình thành và phát triển khả năng tư duy thuật toán, năng lực sử dụng các thành tựu của ngành khoa học này trong học tập và trong các lĩnh vực hoạt động sau này.
2. Mục tiêu cụ thể của tin học lớp 10
Kiến thức: Trang bị cho Học Sinh một cách tương đối có hệ thống các khái niệm cơ bản nhất ở mức phổ thông về tin học – một ngành khoa học với những đặc thù riêng – các kiến thức về hệ thống, thuật toán.
Kỹ năng: Học Sinh bước đầu biết sử dụng máy tính, biết soạn thảo văn bản, sử dụng Internet, khai thác được các phần mềm thông dụng.
Thái độ: Rèn luyện cho Học Sinh phong cách suy nghĩ và làm việc khoa học như sự ham hiểu biết, tìm tòi sáng tạo, chuẩn mực, chính xác trong suy nghĩ và hành động, say mê môn học, cẩn thận trong công việc, hợp tác tốt với bạn bè.
II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
SGK Tin học 10 gồm bốn chương, chương trình được phân phối như sau:
Cả năm: 35 tuần* 2 tiết/tuần = 70 tiết

Nội dung
Thời lượng

Chương I. Một số khái niệm cơ bản của tin học
20(16,3,1)

Chương II. Hệ điều hành
12(8,4,0)

Chương II. Soạn thảo văn bản
20(8,8,4)

Chương IV. Mạng máy tính và internet
12(6,4,2)

Ôn tập, kiểm tra
6

 Ghi chú: Con số 20(16,3,1) nghĩa là tổng số 20 tiết, trong đó gồm 15 tiết lí thuyết, 3 tiết bài tập và thực hành, 2 tiết bài tập

HỌC KÌ I
HỌC KÌ II

TIẾT
TÊN BÀI DẠY
TIẾT
TÊN BÀI DẠY

Chương I. Một số khái niệm cơ bản của TH
Chương II. Soạn thảo văn bản

1
Tin học là một ngành khoa học
37,38
Khái niệm về soạn thảo văn bản

2,3
Thông tin và dữ liệu
39,40
Làm quen với MS Word

4
Bài tập thực hành 1
41
Bài tập

5,6,7
Giới thiệu về máy tính
42,43
Bài tập thực hành 6

8,9
Bài tập và bài thực hành 2
44
Định dạng văn bản

10->14
Bài toán và thuật toán
45,46
Bài tập thực hành 7

15
Bài tập
47
Một số chức năng khác

16
Kiểm tra
48
Các công cụ trợ giúp soạn thảo

17
Ngôn ngữ lập trình
49
Bài tập

18
Giải bài toán trên máy tính
50,51
Bài tập thực hành 8

19
Phần mềm máy tính
Những ứng dụng của tin học
52
Kiểm tra thực hành

20
Tin học và xã hội
53
Tạo và làm việc với bảng

21
Bài tập
54
bài tập

Chương II. Hệ điều hành
55,56
Bài tập thực hành 9

22
Khái niệm hệ điều hành23,14
Tệp và quản lí tệp
Chương IV. Mạng máy tính và internet

25,26,27
Giao tiếp với hệ điều hành
57,58
Mạng máy tính

28
Bài tập
59,60
Mạng thông tin toàn cầu

29
Bài tập thực hành 3
61,62
Một số dịch vụ cơ bản của Internet

30
Bài tập thực hành 4
63
Bài tập

31,32
Bài tập thực hành 5
64,65
Bài tập thực hành 10

33
Kiểm tra thực hành
66,67
Bài tập thực hành 11

34
Một số hệ điều hành thông dụng
68
Kiểm tra

35
Ôn tập
69
Ôn tập

36
Kiểm tra học kì I
70
Kiểm tra học kì II

III. NỘI DUNG CHI TIẾT

HỌC KỲ I

Chương, MĐYC của chương
PPCT & Tên bài
Mục đích yêu cầu
Nội dung
cơ bản
Phương pháp cơ bản
Bài tập, câu hỏi bắt buộc
C.Bị
của thầy
C.Bị
của trò

Chương I: Một số khái niệm cơ bản của tin học
+Kiến thức:
-Biết sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của
 
Gửi ý kiến