Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Sơ kết cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là tấm. . . . .

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tr­Uơng Hông Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:43' 27-04-2010
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 2907
Số lượt thích: 0 người

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Báo cáo sơ kết cuộc vận động
“ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
Năm học: 2008 - 2009


Trường Tiểu học Lãng Sơn - Yên Dũng - Bắc Giang
Lãng sơn, tháng 5 năm 2009

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số:…./BCSK
Báo cáo sơ kết
Cuộc vận động: “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
Năm học: 2009 - 2010
Trường THCS Đỉnh Sơn

- Căn cứ vào kế họạch số: 47/CĐGD của Công đoàn Giáo dục Anh Sơn về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động: “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện cuộc vận động: “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm
gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của Trường THCS Đỉnh Sơn năm học 2009 - 2010. Trường THCS Đỉnh Sơn tổ chức sơ kết cuộc vận động: “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” như sau:
I. Kết quả thực hiện:
1. Công tác xây dựng kế hoạch:
- Ngay từ đầu năm học nhà trường, công đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động: “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” một cách cụ thể, sát thực. Tổ chức cho cán bộ giáo viên, viên chức ( CBGV- VC ) đăng kí nội dung rèn luyện về đạo đức, nội dung học tập cụ thể: rèn phẩm chất gì, học về cái gì?.
- Thành lập ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động.
- Hàng tháng, kì đánh giá kết quả việc thực hiện cuộc vận động.
- Kết hợp hiệu quả cuộc vận động với các cuộc vận động khác như cuộc vận động :
“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
2. Công tác tuyên truyền, vận động:
- Tổ chức cho CBGV học tập những nội dung cơ bản trong qui định về về đạo đức nhà giáo đã ban hành trong quyết định số16/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/ 2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.
- Làm cho toàn thể cán bộ quả lí, giáo viên, công nhân viên nhận thức sâu sắc về nội dung ý nghĩa của cuộc vận động: “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Làm cho mỗi CBGV có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả công tác; đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục góp phần nâng cao vị thế của nhà giáo, làm sáng mãi truyền thống nhà giáo - nghề mà cả xã hội tôn vinh; góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học.
- Tổ chức, triển khai sâu rộng tới toàn thể CBGV trong nhà trường thực hiện một cách có hiệu quả nội dung của cuộc vận động; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức
 
Gửi ý kiến