Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KH "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức ...

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tr­Uơng Hông Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:46' 27-04-2010
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 986
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐỈNH SƠN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Đỉnh Sơn , ngày 05  tháng 10  năm .

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẤY, CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO” TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TƯ, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị trung ương Đảng về tổ  chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và để cụ thể hóa nội dung của cuộc vận động cho phù hợp với  thực tiễn ngành giáo dục, ngày 01/11/2007. Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam (GDVN) ra Nghị quyết số 442/NQ-CĐN phát động cuộc vận động  “Mỗi thầy, cô giáo là một  tâm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo trên cả nước, từ tháng 11 năm 2007 đến hết năm 2012.
Căn cứ vào kế hoạch  số 285/KH-BGDĐT-CĐGDVN ngày 05 tháng 5 năm 2009  của Bộ GD&ĐT và Công đoàn GDVN; kế hoạch số 47/CĐGD của Phòng GDĐT Đỉnh Sơn và CĐGD Đỉnh Sơn về kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong ngành giáo dục. Hiệu trưởng và Công đoàn nhà trường thống nhất phối hợp xây dựng kế hoạch liên tịch: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”  trong đội ngũ nhà giáo như sau:
I.  MỤC ĐÍCH:
1. Nhằm thống nhất cao sự  chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; làm cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp trong ngành nhận thức sâu sắc nội dung và ý nghĩa “tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của mỗi nhà giáo trong hoạt động giáo dục thế hệ trẻ; từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phù hợp với đặc điểm của các cấp học và cơ sở  giáo dục.
2. Phối hợp việc thực hiện hai cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Nói không với tiêu  cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”  và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” (sau  đây gọi chung là hai  cuộc vận động và phong trào thi  đua) trong nhà trường chính là sự cụ thể hóa sáng tạo phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” truyền thống của ngành trong giai đoạn hiện nay.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện cuộc vận động
Để thống nhất và nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo điều hành hai cuộc vận động và phong trào thi đua chỉ thành lập  một Ban chỉ đạo chung ( Ban chỉ đạo hai cuộc vận động và một phong trào). Thành phần Ban chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các bộ phận liên quan trong đơn vị (tổng cộng 8 người, theo quyết định số: /QĐ-THCS Đỉnh Sơn ngày 30/9/2009, trong đó Chủ tịch công đoàn là phó ban thường trực ban chỉ đạo)
2. Nhiệm vụ của ban chỉ đạo cấp trường
- Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch triển khai  cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn năm học phù hợp với điều kiện của địa phương và điều kiện cụ thể của nhà trường.
- Tổ chức quán triệt mục tiêu, nội dung của mỗi cuộc vận động và phong trào thi đua trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh nhà trường trong tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học và lồng ghép vào trong các hoạt động chung của nhà trường;
- Trong lễ khai giảng đầu năm học, tổ chúc phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” đã được cụ thể hóa theo nội dung của hai cuộc vận động và phong trào thi đua. Tổ chức ký cam kết thực hiện nội dung thi đua nói trên giữa công đoàn – nhà trường – Đoàn (Đội).
- Treo các khẩu hiệu : “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cùng với các khẩu hiệu “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích  trong giáo dục” đặt
 
Gửi ý kiến