Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an Let's go 1B-HKI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Mỹ Chi (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:56' 14-10-2008
Dung lượng: 629.0 KB
Số lượt tải: 1609
Số lượt thích: 0 người
Week 2 UNIT 5
Period 3 Lesson 3: Let’s Talk
(Part 1, page 38)

I. Objectives and requirements:
- Students learn how to ask and answer about their ages.
- Students develop four language skills: Listening – Speaking – Reading – Writing.

II. Preparation:
1. Teacher: Lesson plan, teacher’s cards, cassette player, tape, puppets …
2. Students: Textbooks…

III.Teaching steps:
1. Class orders:
2. Cheking the previous lesson:
3. Teaching the new lesson:

Teacher’s activities
Students’ activities
Content


( WARM UP AND REVIEW
1. Teacher puts the teacher’s cards on the desk, and asks students to take turn describing the people in the pictures. If he/she is correct, the others repeat the sentences. If not, the others keep silent.
2. Teacher guides students to play “Command Lines” game.
( PRESENTATION
1. Present the first part of the dialogue.
a. Teacher draws a birthday cake and some gifts on the board, and says “Happy birthday!”
b. Teacher reviews the students of the numbers from one to ten.
- Teacher explains grammar point through two examples.


c. Teacher uses two puppets and two students to model the convesation.
- Teacher asks students to ask and answer about their ages.
- Teacher guides students to get farmiliar with the first part of the conversation.
2. Practice:
- Teacher guides students to practise the conversation in class, in groups of three.
- Teacher moves around the class to help weak students.
( OPEN YOUR BOOKS
1. Teacher hangs the picture on the board, and asks students to describe the people in the picture.
2. Teacher asks students to open their books, listen to the tape and point to the people.
- Teacher plays the tape again.


3. Teacher presents the paradigm and contraction on page 38.
a. Teacher writes the sentences on the board, plays the tape, and points them.
- Teacher plays the tape again.

b. Teacher writes the contraction on the board, and guides students to practise.
4. Practice:
- Teacher guides students to practise the convesation in groups of three.- Students practise.

- Students play a game.
- Students listen.
- Students listen and repeat.

- Students review the numbers.
- Students observe.- Students observe.
- Students listen and repeat.


- Students practise.

- Student listen and repeat.- Students listen.


- Students practise.


- Students look at the picture, and describe it.

- Students listen and point.


- Students listen and repeat the sentences one by one.- Students look at the sentences on the board and listen.
- Students listen and repeat.

- Students practise.- Students practise.
- Students practise, using their information.Ex: S1: She’s young.
Ss: She’s young.
S2: She’s thin.
Ss: …Happy birthday!
T: (point to number 7 and st1): Eight. Lan is 8 years old.
B: (point to number 8 and st2): Nine. Nga is 9 years old.
Puppet A: How old are you?
Puppet B: I’m eight years old.
Puppet A: How old are you?
Puppet B: I’m nine years old.
A: How old are you?
B: I’m (eight) years old.
Kate: Happy birthday, Jenny.
John: How old are you?
Jenny: I’m seven years old.

Kate: Happy birthday, Jenny.
John: How old are you?
Jenny: I’m seven years old.Kate: Happy birthday, Jenny.
John: How old are you?
Jenny: I’m seven years old.
Kate: Happy birthday, Jenny.
John: How old are you?
Jenny: I’m seven years old.
Kate: Happy birthday, Jenny.
John: How old are you?
Jenny: I’m seven years old.


How old are you?
I am seven years old.

How old are you?
I am seven years old.
I am = I’mS1: Happy birthday, (Nga)!
S2: How old are you?
S3: I’m (eight) years old.4. Consolidation:
No_avatar
cam on ban ve bai giang nay nhe! Bai Giao an nay rat tot
No_avatarf

tai sao bai nay khong giai nen de xem dưoc vay nha?

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓