Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Thanh Nhàn
Ngày gửi: 18h:40' 26-04-2010
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 119
Số lượt thích: 0 người
Bài 19 NHỮNG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỈ X – XV
1.Mục tiêu bài học:
a. Kiến thức:
Học sinh nắm được:
-Dân tộc ta luôn phải tổ chức những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm suốt từ thế kỉ X – XV.
-Với tinh thần đoàn kết, thông minh, dũng cảm, sáng tạo và đặc biệt là tinh thần yêu nước nồng nàn nhân dân ta đã đánh bại các cuộc xâm lược của bọn phong kiến phương Bắc.
-Trong suốt 5 thế kỉ chống giặc ngoại xâm, dân tộc ta đã viết lên những trang hào hùng trong lịch sử dân tộc, đồng thời xuất hiên những nhà chỉ huy quân sự lỗi lạc và các vị anh hùng dân tộc.
b. Tư tưởng:
-Giáo dục học sinh lòng yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc.
-Bồi dưỡng tinh thần đoàn kết dân tộc.
-Bồi dưỡng các em lòng tự hào và biết ơn đối với các thế hệ cha ông, các anh hùng dân tộc đã chiến đấu quên mình bảo vệ đất nước. Từ đó có thái độ trân trọng, biết phát huy thành quả đó.
c.Rèn luyện kĩ năng:
Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng bản đồ, phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá và lập bảng thống kê.
2. Tài liệu, phương tiện dạy học:
-Bản đồ lịch sử Việt Nam có ghi các địa danh liên quan đến các trân đấnh thời kì này.
-Bản đồ một số trận đánh.
-Một số tranh ảnh về chiến trận hay anh hùng dân tộc.
-Một số thơ văn liên quan đến các cuộc kháng chiến thời kì này.
3.Ổn định lớp (1 phút)
4.Kiểm tra bài cũ: (6 phút)
Em hãy nêu những biểu hiện của sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý – Trần – Lê.
5. Dẫn dắt sang bài mới (1 phút)
6.Nội dung bài mới (30 phút)

Kiến thức cơ bản
Hoạt động thầy – trò


I. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống
1. Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lê
- Năm 980, nhà Đinh gặp nhiều khó khăn, nhà Tống vội cử quân sang xâm lược nước ta.
- Thập đạo tướng quân Lê Hoàn được các tướng lĩnh và thái hậu họ Dương tôn lên làm vua chỉ đạo cuộc kháng chiến.
- Năm 981, quân Tống tiến vào nước ta.
- Với ý chí kiên cường, nhân dân Đại Việt đã đánh bại quân Tống.
- Nguyên nhân thắng lợi:
+ Sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí của quân dân Đại Việt.
+ Sự lành đạo tài tình của Lê Hoàn.


2. Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý
a. Nguyên nhân:
- Cuối thế kỉ XI, trong lúc Đại Việt đang phát triển thì nhà Tống khủng hoảng.
- Phía Bắc nhà Tống bị người Liêu, Hạ quấy nhiễu.
- Để cứu vãn tình thế đó, Tống quyết định đánh Dại Việt, nếu thắng Liêu, Hạ sẽ kiêng nể và ổn định được tình hình trong nước.
b. Diễn biến:
* Cuộc tấn công đẻ tự vệ (1075):
- Thái úy Lý Thường Kiệt chỉ đạo cuộc kháng chiến chủ trương: “Ngồi yên đợi giặc khong bằng đem quân đánh trước đẻ chặn mũi nhọn của giặc”
→ Đây là chủ trương hết sức táo bạo và sáng tạo.
- Năm 1075 Lý Thường Kiết kết hợp quân chính quy và dân binh các tù trưởng miền núi phía Bắc mở cuộc tập kết lên đất Tống, bao vây thành Ung Châu.
- Sau 42 ngày đêm chiến đấu quyết liệt Lý Thường Kiệt đã phá tan được thành Ung Châu. Tướng giữ thành là Tô Giám phải tự thiêu. Kế hoạch “tiên phát chế nhân” đã thành công, Lý Thường Kiệt hạ lệnh rút quân về nước để chuẩn bị cuộc kháng chiến.
* Đánh tan cuộc tiến công xâm lược của nhà Tống (1076 – 1077)
- Lý Thương Kiệt cho người ráo riết tổ chức cuộc kháng chiến. Ông cho lập phòng tuyến trên các đường tiến công của địch, trong đó chủ yếu là phòng tuyến phía nam sông Như Nguyệt.
- Năm 1077, khoảng 30 vạn quân Tống đánh sang nước ta. Dưới sự lãnh đạo kiệt xuất của Lý Thường Kiệt, quân dân ta đã đánh bại quân xâm lược Tống trong trân quyết chiến trên bờ sông Như Nguyệt.
c. Kết quả:
Cuộc kháng chiến chông Tống kết thúc với thắng lợi thuộc về dân tộc ta.
d. Ý nghĩa:
- Đè bẹp ý chí xâm lược của quân Tống.
-Khẳng định độc lập chủ quyền của đất nước ta.
II. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên ở thế kỉ XIII
1
 
Gửi ý kiến