Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI CHI BỘ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Kim Ngọc
Ngày gửi: 22h:36' 24-04-2010
Dung lượng: 26.2 KB
Số lượt tải: 860
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thu)


đảng cộng sản việt nam


báo cáo chính trị
đạI hội chi bộ công ty
lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015)

tháng ........ năm 2010Đảng bộ …
Chi bộ……..
 Đảng cộng sản Việt Nam
………, ngày ... tháng ..... năm 2010

"Dự thảo"
Báo cáo chính trị
Đại hội chi bộ Công ty
lần thứ x (Nhiệm kỳ 2010-2015)
-------
Đại hội Chi bộ Công ty lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015) được tổ chức vào thời điểm toàn thể cán bộ đảng viên chi bộ cùng nhân dân cả nước đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Với chủ đề “Dân chủ, đổi mới, phát triển”. Đại hội Chi bộ Công ty lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015) có nhiệm vụ kiểm điểm việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IX (nhiệm kỳ 2005-2010), đánh giá những việc đã làm được, những việc còn chưa làm được, rút ra những bài học kinh nghiệm. Để trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2010-2015; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu của đảng bộ cấp trên; bầu Ban chấp hành Chi bộ với những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, đủ trí tuệ, năng lực để lãnh đạo Chi bộ Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu khối lần thứ nhất.

Phần thứ nhất
Đặc điểm tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội
lần thứ IV (nhiệm kỳ 2005-2010).

I. Đặc điểm tình hình
Chi bộ công ty hiện có ... đảng vên.
Khó khăn:
Thuận lợi:
Ii. kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ iX (Nhiệm kỳ 2005-2010).

1. Lãnh đạo nhiệm vụ SXKD, đảm bảo quốc phòng - an ninh
Thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ IX, Chi ủy đã đề ra những nội dung chính để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, kết quả là: Trong nhiệm kỳ qua đơn vị đã đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra. Cụ thể, về doanh thu vượt …% so với nghị quyết nhiệm kỳ IV.
Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tất cả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế đều đạt và vượt chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2005-2010 của Chi bộ.
Doanh thu thực hiện năm sau tăng hơn năm trước. Đã mở rộng ngành nghề SXKD. Ngoài công việc ....., đến nay đơn vị đã triển khai thêm công tác thi công xây lắp và khảo sát thiết kế …
Thu nhập của người lao động đã được nâng cao, cụ thể là: Người lao động có việc làm thường xuyên và có thu nhập ổn định với mức thu nhập bình quân 2,8 triệu đồng/ người/ tháng. Thu nhập bình quân nhân khẩu trong gia đình CBCNV của đơn vị thời điểm năm 2009 đạt 750.000 đ/ người/ tháng.
Thực hiện nộp Ngân sách Nhà nước nộp đúng, nộp đủ, được ngành Thuế của Tỉnh tặng b
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓