Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO LỚP CUỐI NĂM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Huế
Ngày gửi: 05h:42' 24-04-2010
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 1123
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD & ĐT Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường Tiểu học Độc lập – tự do – hạnh phúc


BIÊN BẢN BÀN GIAO
HỒ SƠ HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH
Năm học
Hôm nay, ngày ….. tháng năm
Tại : Trường TH
Chúng tôi gồm:
1. Đại diện bên bàn giao
đ/c………………………………………………………………………. GVCN lớp……….năm học
2. Đại diện bên nhận
đ/c:……………………………………………………………………. GVCN lớp ……..năm học
Tiến hành bàn giao hồ sơ học sinh hoàn thành chương trình năm học
Với nội dung bàn giao cụ thể như sau:
* Về hồ sơ, bài thi bàn giao:
Tổng số bài kiểm tra:...............
* Về học sinh:
Tổng số học sinh lên lớp:………………………………………………
Trong đó: HSgiỏi:………………………. HS tiên tiến:………………….. HS khá:…………………………..
HS yếu:………………………………………………..
Số HS cần lưu ý:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Biện pháp hỗ trợ:
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….STT
và tên HS
sinh
lực
HK
Ghi chú
TV
Toán1234567891011121314151617181920212223242526272829303132Biên bản bàn giao kết thúc vào lúc ……. giờ cùng ngày
Đại diện bên bàn giao Đại diện bên nhận


 
Gửi ý kiến