Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản tự nhận xét cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thi Huong
Ngày gửi: 22h:37' 23-04-2010
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 672
Số lượt thích: 0 người
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Bản xét định kỳ cá nhân học kỳ I
Năm học: 2009- 2010


-Họ và tên : Hoàng Thị Hương
-Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Hữu Lễ
-Chức vụ : Giáo viên
- Nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp 5A
1.nhận xét ưu khuyết điểm trong học kì I năm học 2009– 2010:
-chất chính trị đạo đức lối sống:nhận thức tư tưởng chính trị,chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước.
-trường tư tưởng vững vàng,chấp hành đúng các quy định của ngành trong công tác giáo dục.Thực hiện đầy đủ các quy chế chuyên môn của trường trong quá trình giảng dạy,tự học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,tự học hỏi đồng nghiệp tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp,luôn có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
-lỗi sống gương mẫu để học sinh noi theo đoàn kết với đồng nghiệp nhân dân và học sinh.
2u khuyết điểm:
a- ưu điểm:
-Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao.
-Thực hiện đầy đủ qui chế chuyên môn.
-Luôn chấp hành tốt chính sách của đảng.
b- điểm:
Bản thân còn hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ nên quá trình giảng day chưa thuần thục vì vậy kết quả đạt được chưa cao.
3.quả đạt được trong học kì I năm học 2009– 2010
A-Kết quả dự giờ chuyên môn của bản thân
Tổng số tiết dự :3 tiết
Tốt : 1
Khá: 2 Tiết
TB: 0 tiết
Xếp Loại: .Khá
B-Kết quả của HS:
Tổng số HS: 17 ema- Chất lượng giáo dục
Giỏi:2
Khá:1
Đyc: 11
Yếu : 3
b-Hạnh kiểm:
THĐĐ:.....17/17= 100 %...........
CTHĐĐ:...0...........
- Danh hiệu HS giỏi:
1/ Lê Thị Nội
2/ Nông Thị Minh Trang
- Danh hiệu HS khá:
1/ Lê Thị Tuyết.
- Danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ
1// Lê Thị Nội
2/ Nông Thị Minh Trang
3/Lê Thị Tuyết
4/ Lê Thị Hạnh
5/ Hoàng Văn Diệm
6/ Hoàng Thị Nghiệp
c-đánh giá xếp loại:
-Tham gia đầy đủ các phong trào của nhà trường, công đoàn và cấp trên đề ra.
-tư tưởng đạo đức: tốt
-loại chuyên môn: khá
-loại sức khoẻ: tốt
-loại chung: khá
Trên đây là bản tự nhận xét định kỳ của bản thân tôi rất mong BGH nhà trường cùng toàn thể các đồng chí đồng nghiệp có ý kiến góp ý cho bản thân tôi được hoần thiện hơn.
*ý kiến tập thể:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*ý kiến hiệu trưởng:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hữu lễ ,ngày14 tháng 1 năm 2010

Hoàng Thị Hương

 
Gửi ý kiến