Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản đăng ký và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Nhật Tiến (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:28' 22-04-2010
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 1039
Số lượt thích: 0 người
Đảng bộ:
Chi bộ:
Cơ quan:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ngày 30 tháng 4 năm 2010BẢN THU HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG RÈN LUYỆN, CÔNG CHỨC
Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010

Họ và tên:
Năm sinh: ..............
Công việc được giao năm 2010:…….
Chức vụ trong Đảng:......................................................
Chức vụ trong cơ quan: …………………..
Thông qua học tập nghiên cứu chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gắn liền với công tác tổ chức và tiến hành đại hội Đảng các cấp trong năm 2010; tôi xin trình bày những nội dung cơ bản đã thu hoạch được thông qua nhận thức và tự liên hệ với bản thân như sau:

I. Về nhận thức:
1. Sau 03 năm thực hiện cuộc vận động thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bản thân tự nhận thấy phải phấn đấu hi sinh cho lí tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng với sự nghiệp cách mạng, đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Vì đạo đức có vai trò quan trọng trong mọi xã hội nên khi xã hội có sự khủng hoảng của đạo đức, sự "lệch chuẩn, loạn chuẩn" thì đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội.
Tuy nhiên trong 03 năm qua bản thân nhận thấy chưa có sự đóng nào nào đáng kể cho cơ quan, cần cố gắng hơn trong thời gian tới.
2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đồng nghĩa với việc trau dồi đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đó là phẩm chất thường trực của người cán bộ, đảng viên trong cuộc sống hằng ngày, phải trở thành giá trị bất biến trong mọi môi trường, mọi hoàn cảnh, mọi cơ chế kinh tế. Điều đó cũng lý giải vì sao sự suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay có nguyên nhân từ sự suy thoái ở phẩm chất này. Do vậy, hưởng ứng chủ đề cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh" gắn với công tác tổ chức và tiến hành đại hội đảng các cấp”, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng đạo đức suốt đời; phải nêu cao đạo đức, trở thành tấm gương sáng để quần chúng noi theo, để quần chúng tin yêu, mến phục.
II. Về phương hướng phấn đấu
1. Về phẩm chất, đạo đức, của người người cán bộ, đảng viên:
- Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tuyệt đối trung thành với Đảng, đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, lên trước hết, vì lợi ích của Đảng là lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc.
- Về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Bản thân đã có ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên, liên tục và vận động mọi người trong gia đình, khu xóm cùng thực hiện, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
- Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người Đảng viên, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; giải quyết tốt mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể, với đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân.
- Luôn luôn giữ vững ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương Hồ Chí Minh.
- Gương mẫu và giáo dục các thành viên trong gia đình giữ gìn đạo đức lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.
2. Về năng lực lãnh đạo của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng:
- Có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân.
- Có mối liên hệ mật thiết vỡi nhân dân.
- Luôn chủ động học tập để nâng cao trình độ trên mọi lĩnh vực.
- Xây dựng phong cách tốt, sâu sát, tỉ mỉ.
3. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong
No_avatarf
Cười
 
Gửi ý kiến