Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bien ban thi TN THPT cua Thu ky hoi dong (TK1)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Văn Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:28' 19-04-2010
Dung lượng: 69.4 KB
Số lượt tải: 1018
Số lượt thích: 0 người

CÁC BIÊN BẢN TIẾN TRÌNH THI

SỞ GD&ĐT CAO BẰNG
HĐ COI THI THPT THÔNG NÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


BIÊN BẢN
HỌP LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG COI THI

Kỳ thi: Tốt nghiệp THPT năm 2010
Khóa thi: ngày …… tháng ….. năm 2010

1. Thời gian: ...................................................................................................................................
2. Địa điểm: ……………………………………………………………………………………….
3. Thành phần tham dự:
Lãnh đạo hội đồng:
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. …………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………..
Các ủy viên hội đồng coi thi: ……………………………………………………………...

Vắng
Lý do


………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………


………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………


4. Nội dung cuộc họp: Đã tiến hành họp lãnh đạo ban coi thi, bàn bạc thống nhất và phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo ban coi thi :
* Phân công trong lãnh đạo ban coi thi:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
* Các nội dung bàn bạc thống nhất:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Cuộc họp kết thuc hồi … giờ … phút cùng ngày.

CHỦ TỊCH HĐ COI THI
(Ký, ghi rõ họ tên)
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Văn Niu
Trương Văn Hường


SỞ GD&ĐT CAO BẰNG
HĐ COI THI THPT THÔNG NÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG COI THI LẦN THỨ NHẤT

Kỳ thi: Tốt nghiệp THPT năm 2010
Khóa thi: ngày …… tháng ….. năm 2010

1. Thời gian: ................................................................................................................................
2. Địa điểm: ……………………………………………………………………………………..
3. Thành phần tham dự:
Lãnh đạo hội đồng:
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. …………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………..
Thanh tra thi:
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
Các ủy viên hội đồng coi thi: ……………………………………………………………...

Vắng
Lý do


………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………


………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………


4. Nội dung cuộc họp
a. Đọc quyết định thành lập HĐCT, tổ chức kiểm ra giám sát kỳ thi:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
b. Tóm tắt báo cáo về toàn bộ công việc chuẩn bị cho kỳ thi:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
c. Phân công kiểm tra hồ sơ:
* Chủ tịch hội đồng coi thi phân công các đồng chí có tên sau đây kiểm tra hồ sơ các phòng thi:
Số thứ tự
Họ và tên
Nhiệm vụ
Chữ ký

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Phân công kiểm tra hồ sơ:
Tổ kiểm tra
Phòng thi số
Tổ kiểm tra
Phòng thi số


 Đối chiếu sự thống nhất giữa các hồ sơ: bảng ghi tên dự thi , giấy khai sinh , học bạ, bằng TN, giấy CN ưu tiên về các nội dung: Họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, diện ưu tiên, xếp loại hạnh kiểm , học lực...
Kết quả kiểm tra như sau: ( ghi các trường hợp không khớp nội dung hồ sơ,hồ sơ không hợp lệ)
Phòng
SBD
Nội dung hồ sơ
Sai
Đúng là
Đại diện tổ kiểm tra ký Chúng tôi cam đoan đã kiểm tra kỹ lưỡng, đối khớp nội dung các hồ sơ, sau này còn phát hiện điều gì sai chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm

* Chủ tịch hội đồng phân công các đồng chí sau đây kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi:
Số thứ tự
Họ và tên
Nhiệm vụ
Chữ ký

1
2
3
4

Thời gian : .......... giờ .......... phút, ngày: .......... tháng ......... năm 20 ...................................................
Đã tiến hành kiểm tra CSVC tại HĐ coi thi: .........................................................................................
Kết
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓