Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập về Nguyên tử

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Hào
Ngày gửi: 22h:06' 15-04-2010
Dung lượng: 17.8 KB
Số lượt tải: 335
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP VỀ NGUYÊN TỬ-BẢNG TUẦN HOÀN-LIÊN KẾT HOÁ HỌC

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 24. Trong hạt nhân nguyên tử của nguyên tố đó có số proton bằng số nơtron. Vậy X là :
N
O
Mg
C
Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 58, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Số khối của X là :
39
58
40
29
Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 16. Số hiệu nguyên tử của X là :
8
6
10
5
Cấu hình electron lớp ngoài cùng của ion R+ là 3d10. Vậy R là :
K
Zn
Cu
Fe
Cấu hình electron lớp ngoài cùng của ion X2- là 3s23p6. Tổng số electrong của nguyên tử nguyên tố X là :
16
18
20
14
Tổng số electron ở các phân lớp p của nguyên tử nguyên tố X là 7. Vị trí của X trong BTH:
Chu kì 3, nhóm IA
Chu kì 2, nhóm VA
Chu kì 3, nhóm IIIA
Chu kì 2, nhóm VIIA
Cấu hình electron lớp ngoài cùng của ion Fe3+ là :
3d64s2
3d5
3d34s2
3d4
Một anion X- có tổng số các loại hạt là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Vị trí của X trong BTH:
Chu kì 2, nhóm VIA
Chu kì 4, nhóm VA
Chu kì 3, nhóm VB
Chu kì 4, nhóm VIIA
Cho biết tổng số electrontrong anion AB là 42. trong hạt nhân của A và B có tổng số proton bằng tổng số nơtron. Số khối của A là :
12
32
24
1 Một hợp chất tạo từ ion M+ và X-. Phân tử MX có tổng số hạt là 86. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Số khối của ion M+ nhỏ hơn số khối của ion X- là 12. Số hạt trong ion X- nhiều hơn trong M+ là 20. Công thức phân tử của MX là :
KBr
KCl
NaCl
NaBr A và B là 2 nguyên tố thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau và cùng 1 nhóm A có tổng số proton là 24. Vậy A và B lần lượt là :
Na, Mg
Na, K
F, Cl
O, S
X và Y là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 chu kì và ở 2 nhóm A liên tiếp nhau trong BTH có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 23. Vậy X và Y là :
Na, Mg
O, F
Li, Na
Mg, Al
Bán kính của các nguyên tử Li, Na, K, Cl được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là :
Cl, Na, K, Li
Li, Cl, Na, K
Li, Na, Cl, K
K, Na, Cl, Li
Cho các đồng vị của Ni ứng với thành phần % của mỗi đồng vị là :
Ni Ni Ni Ni Ni
68,27% 26,1% 1,13% 3,59% 0,91%
Nguyên tử khối trung bình của Ni là :
58,45
59,27
60,36
58,75
Phân tử MX3 có số hạt p, n, e bằng 196, trong số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 60. Số hạt mang điện trong tử của M ít hơn số hạt mang điện trong tử của X là 8. CTPT MX3 là :
CrCl3
FeCl3
AlCl3
SnCl3
X là nguyên tử có 12 proton, Y là nguyên tử có 17 electron. Công thức hợp chất hình thành giữa 2 nguyên tử này là :
X2Y có liên kết cộng hoá trị
XY2 có liên kết ion
X2Y có liên kết ion
X3Y2 có liên kết cộng hoá trị
Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là :
S
As
N
P
Oxi có 3 đồng vị là ; ; . Cacbon có 2 đồng vị là ; . Số phân tử khí cacbonic khác nhau có thể được tạo thành là :
12
6
5
1 Cho biết khối lượng nguyên tử trung bình của Clo là 35,5. Clo có 2 đồng vị là Cl và Cl. Hàm lượng % của Cl là :
75%
No_avatarf

Câu 13 không có đáp án đúng rồi

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓